Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencilerinin Yüksek Öğretime Geçiş Puanları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
(The Relationship between Students’ Academic Success and Their Student Selection Exam Scores in the School of Sport Sciences and Technology )

Yazar : Bülent AĞBUĞA  , Elif BOZYİĞİT & Yasemin ERDOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 3 (1)
Sayfa : 71-80
DOI Number: :
Cite : Bülent AĞBUĞA , Elif BOZYİĞİT & Yasemin ERDOĞAN, (2017). Üniversite Öğrencilerinin Yüksek Öğretime Geçiş Puanları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Journal of Strategic Research in Social Science, 3 (1), p. 71-80. Doi: .
148    98


Özet

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) puanı ile teorik ve uygulamalı derslerdeki başarıları arasında bir ilişki olup olmadığı öğretim elemanları arasında her zaman sorula gelen bir fenomen olmuştur. Bundan dolayı, araştırmanın ana amacı, bu iki değişkenin önemini vurgulamak ve öğrenci seçiminde önemli bir kriter olan YGS puanı ile Akademik Başarı arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın evrenini Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümleri’nde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğrenci işleri tarafından belgelenen okula girişte kullanılan YGS puanları ile transkript belgeleri kullanılmıştır. Akademik Başarı (Akd.B.), Uygulama Dersler Başarısı (Uyg.Drs.B.) ve Teorik Dersler Başarısı (Teo.Drs.B.) olarak iki ana başlık altında incelenmiş ve bu iki bölümün ortalaması ise Genel Başarı (Gn.B.) olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin uygulama ve teorik dersleri ortalamalarına baktığımızda uygulama ders ortalamalarının teorik ders ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Korelasyon analizi sonucunda, öğrencilerin YGS puanları ile Teo.Drs.B. ve Gn.B. arasında 0,01 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuşken, YGS puanları ile Uyg.Drs.B. arasında ise istatistiki olarak anlamlı olmayan ancak negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, tek-yönlü ANOVA istatistik analizi sonucunda her üç bölüm öğrencilerinin YGS puanları ile uygulama, teorik ve genel ders ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Elde edilen bu sonuca göre, öğretmenlik bölümünde (diğer bölümlere göre YGS puanı yüksek olan öğrenciler) öğrenim gören öğrencilerin teorik derslerde daha başarılı ancak uygulamalı derslerde daha az başarılı olduğu söylenebilir. Ancak, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı derslerde başarılı olmaları istenmektedir. Bunu başarmak için, bir yandan Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerin spor özgeçmişine verdikleri önem kadar YGS puanına önem vermeleri, özel yetenek sınavı sistemini yeniden değerlendirmeleri ve öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
Akademik başarı, beden eğitimi, öğrenci seçme sınavı, spor

Abstract

The main purpose of this research is to examine the relationship between School of Sport Science and Technology students' Student Selection Exam (SSE) scores and their theoretical and practical courses achievement. Participation of the study are 3rd and 4th graders studying in the Physical Education and Sports, Coaching, and Recreation Departments. Students' SSE scores and transcript documents were provided by student affairs. Academic achievement has been divided into two sections: the theoretical and practical courses achievement. The mean of these two variables is evaluated as general achievement of students. It was found that the mean of students' practical courses are higher than their theoretical courses' achievement mean. As a result of the correlation analysis, while there are significant statistical relationships between students' SSE scores and their practical course achievement and general achievement at the 0.01 level, there is a negative but not significant correlation between theoretical courses achievement and students' SSE scores. Moreover, ANOVA statistical analysis showed meaningful differences for each department's students' theoretical, practical and general courses achievement' mean. According to the obtained results, it can be said that the physical education and sport department students are more successful in theoretical courses, but less successful in practical courses. As a result, departments using special ability exam for choosing their students need to re-evaluate their ability exam system and the methods of measurement and evaluation of faculty members.Keywords
Academic achievement, physical education, student selection exam, sports

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri