Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kullanımlık Metinden (Gebrauchstexte) Edebî Metne veya Edebî Metinden Kullanımlık Metne: İki Şehid-i Aşk
(From the Pragmatic Text (Gebrauchstexte) to Literary Text or From the Literary Text to Pragmatic Text: İki Şehid-i Aşk (Two Martyrs of Love) )

Yazar : Nuran ÖZLÜK    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 3 (1)
Sayfa : 21-30
DOI Number: :
Cite : Nuran ÖZLÜK , (2017). Kullanımlık Metinden (Gebrauchstexte) Edebî Metne veya Edebî Metinden Kullanımlık Metne: İki Şehid-i Aşk. Journal of Strategic Research in Social Science, 3 (1), p. 21-30. Doi: .
147    95


Özet

Edebiyat teorisi veya eleştirisinde eseri merkeze alan yaklaşımlarda yazar ve içinde doğduğu, yetiştiği devrin özellikleri, muharririn üzerindeki etkileri göz ardı edilir. Hâlbuki insanoğlu sosyal bir varlıktır ve kendini döneminden tecrit edebilmesi bir bakıma kendini inkâr anlamına gelir. En azından eserini vücuda getirirken kullandığı dil/dil özellikleri bile devrinin şifrelerini/karakteristiğini bünyesinde taşır. Bu bakış açısıyla kullanımlık metin (gebrauchstexte) türü olan bir gazete haberinin edebî esere nasıl yansıdığını veya bir edebî eserde kullanımlık metne nasıl ve ne amaçla başvurulduğunu II. Meşrutiyet Dönemi yazarlarından Kırşehirli Mehmet Fevzi’nin İki Şehid-i Aşk adlı hikâyesi ile ortaya koyma çalıştık. Bu çalışma ile aynı zamanda söz konusu hikâyeyi Osmanlı Türkçesinden Latin harflerine aktararak, orijinal metindeki resimlere de yer vererek okuyucuların ve edebiyat tarihçilerinin dikkatlerine sunduk.Anahtar Kelimeler
Edebiyat teorisi, edebiyat eleştirisi, kullanımlık metin (gebrauchstexte), edebî metin, Kırşehirli Mehmet Fevzi, İki Şehid-i Aşk

Abstract

In literary theories and criticisms, the approaches placing the work in the center ignore the properties of author and the period he/she lives in and its influence on the author. However, the humans are by nature social beings and isolating them from their own periods means self-negation in a sense. The language and language properties used when creating the work embody the characteristics and codes of the period it has been written. In this regard, we conducted this study in order to reveal how a newspaper report, which is a pragmatic text, is reflected to a literature work or how and why a pragmatic text is used in a literary work with İki Şehid-i Aşk (Two Martyrs of Love) titled story written by Kırsehirli Mehmet Fevzi, who is one of the authors of Second Constitutional Period. In this study, we also translated this story from Ottoman Turkish to Latin letters, included the pictures in the original text and presented it to the attention of the readers and literary historians.Keywords
Literary theories, literary criticisms, pragmatic text (gebrauchstexte), literary text, Kırşehirli Mehmet Fevzi, Two Martyrs of Love (İki Şehid-i Aşk).

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri