Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üretken Bir Arazi Kullanımı: Kentsel Tarım
(A Productive Land Use: Urban Agriculture )

Yazar : Hüseyin Berk TÜRKER  & Murat AKTEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 6 (1)
Sayfa : 11-24
DOI Number: :
Cite : Hüseyin Berk TÜRKER & Murat AKTEN, (2020). Üretken Bir Arazi Kullanımı: Kentsel Tarım. Journal of Strategic Research in Social Science, 6 (1), p. 11-24. Doi: 10.26579/josrss.88.
137    126


Özet

Dünyada her geçen gün nüfus artışı, iklim değişiklikleri tarımı olumsuz yönde etkilemekte ve gıda sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır. Gıda sorunlarının yanı sıra artan kentsel nüfus beraberinde birçok sosyo-kültürel, ekolojik ve ekonomik problemleri de oluşturmaktadır. Kentsel tarım, kent ile tarım kavramlarını birleştiren, kentsel problemler ve gıda sorunlarının çözümü için önemli bir üretken arazi kullanımıdır. Bu üretken arazi kullanımı kentlerin sosyal, ekolojik, ekonomik, sağlık ve görsel sistemine olumlu katkı sağlayarak kentlerin sürdürülebilir gelişmesine önemli işlevler sunmaktadır. Bu çalışmada kentsel tarımın kavramsal çevresi ele alınarak kentsel tarım kavramı, tarihi, tipolojileri, işlevleri, engelleri ve riskleri araştırılmıştır.Anahtar Kelimeler
Kentsel tarım, Kent tarımı, Kent bahçeciliği

Abstract

World population growth and climate changes affect agriculture negatively and cause food problems. In addition to food problems, urban population growth also creates many socio-cultural, ecological, and economic problems. Urban agriculture is an important productive land use that combines urban and agricultural concepts for the solution of urban and food problems. This productive land use provides important functions for the sustainable development of cities by contributing positively to the social, ecological, economic, health, and visual systems of the cities. In this study, the concept of urban agriculture, its history, typologies, functions, barriers, and risks were investigated.Keywords
Urban agriculture, Urban Farming

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri