Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OECD Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji, Pm2.5 ve Ekonomik Büyümenin Ampirik Analizi
(Empirical Analysis Of Renewable Energy, Pm2.5 And Economic Growth In OECD Countries )

Yazar : Rıdvan KARACAN  & Vedat CENGIZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 6 (1)
Sayfa : 1-10
DOI Number: :
Cite : Rıdvan KARACAN & Vedat CENGIZ, (2020). OECD Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji, Pm2.5 ve Ekonomik Büyümenin Ampirik Analizi. Journal of Strategic Research in Social Science, 6 (1), p. 1-10. Doi: 10.26579/josrss.87.
155    104


Özet

Yenilenebilir enerji kullanımının, fosil yakıtlardan farklı olarak çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Dolayısıyla bu yönde oluşacak ekonomik maliyetler de ortadan kalkmaktadır. Bu durum ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Bu gerçekten hareketle OECD Ülkelerinde; yenilenebilir enerji kullanımı ile çevre kirliliğine neden olan PM2.5 olarak bilinen partikül maddenin ekonomik büyüme üzerinde etkisi 2000-2019 dönemi için araştırılmıştır. Ampirik analiz için "Johansen Eşbütünleşme Testi" ve "Hata Düzeltme Modeli" kullanılmıştır. Buna göre; ekonomik büyüme ile yenilenebilir enerji arasında pozitif, PM2.5 arasında ise uzun dönemli negatif bir ilişki tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
OECD Ülkeleri, Ekonomik Büyüme, Yenilenebilir Enerji, PM2.5, Johansen Eşbütünleşme Testi

Abstract

In this study, using OECD Countries 2000-2019 annual data, renewable energy in the OECD Countries (Particulate Matter) PM2.5 and economic growth. With the work, it is hoped that the contribution of renewable energies to economic growth by acting on the fact that renewable energy can reduce costs and air pollution. For analyzes, It was used "Johansen Cointegration Test" and "Error Correction Model". According to this; there was a positive relationship between economic growth and renewable energy and a long-term negative relationship between PM2.5.Keywords
OECD Countries, Economic Growth, Renewable Energy, PM2.5, Johansen Cointegration Test

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri