Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eşkıya Filmi Bağlamında Mentor Arketipinin Analizi
(Analysis of Mentor Archetype in the Context of Eşkıya Film )

Yazar : Ridade ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 3 (2)
Sayfa : 197-214
DOI Number: :
Cite : Ridade ÖZTÜRK , (2017). Eşkıya Filmi Bağlamında Mentor Arketipinin Analizi. Journal of Strategic Research in Social Science, 3 (2), p. 197-214. Doi: .
306    251


Özet

Joseph Campbell, bütün anlatıların temelinde aslında tek bir hikaye olduğunu ileri sürerek, bu tek hikayenin ana konusunun kahramanın yolculuğu olduğunu iddia eder. Kahraman bu yolculuk sırasında çeşitli arketiplerle karşılaşır ve bunlardan birisi de mentordur. Mentor, deneyimsiz öğrenciye yol gösteren, onu eğiten, bilge, öğretmen, rehber gibi anlamlara gelen ve kökeni Homeros’un ünlü destanı Odysseia’ya dayanan bir kavramdır. Bu açıdan mentor arketipi, öyküde kahramanın ruhsal açıdan da gelişmesini sağlayacak bir biçimde eğitir. Birçok çalışmada aynı zamanda bu arketipin film kahramanları üzerinden izinin sürülebileceği ortaya konmuştur çünkü film kahramanları da zaman zaman mentor arketipi ile karşılaşır ve belirli bir eğitim sürecinden geçerek bir dönüşüm geçirir. Bu çalışmanın amacı da öncelikli olarak Eşkıya filmindeki mentor arketipini “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” bağlamında ele almaktır. Böylece “Baran” ile “Cumali” ilişkisi mentor ve kahraman arketiplerinin ilişkisi üzerinden analiz edilecek ve mentor arketipinin anlatılarda ve dolayısıyla gerçek hayattaki işlevi tartışmaya açılacaktır.Anahtar Kelimeler
Mentor arketipi, Joseph Campbell, Eşkıya, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, mono-mit, film

Abstract

Joseph Campbell claims that a single story lies at the root of all narratives and that this single story is the journey of the hero. The hero meets various archetypes during this journey and one of them is the mentor. Mentor is the figure who guides and trains the apprentice. The word “mentor” has various meanings such as the wise man, the teacher, the guide and it can be traced back to the legend of Odysseia by Homeros. The mentor archetype trains the hero on his journey so that he can mature in spirit. Film studies demonstrate that this archetype is manifested within film heroes because film heroes encounter the mentor archetype and become transformed through training. This work aims to study the mentor archetype in the film Eşkıya in the context of “The Hero’s Journey”. Hence, the relationship of Baran and Cumali will be analyzed as the relationship of the mentor and the hero, while the function of the mentor archetype in narratives and in life will be surveyed.Keywords
The mentor archetype, Joseph Campbell, Eşkıya, The Hero’s Journey, monomyth, film

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri