Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tenis Teknik Öğretiminde Yoğun Kuvvet ve Teknik Antrenmanların Biyomotorik ve Teknik Gelişimlerine Etkisi
(Effect to Biyomotorik and Technical Developments in Tennis Technical Education of Intensive Force and Technical Training )

Yazar : Senem SÖYLEYİCİ  & Fatih KILINÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 3 (2)
Sayfa : 197-214
DOI Number: :
Cite : Senem SÖYLEYİCİ & Fatih KILINÇ, (2017). Tenis Teknik Öğretiminde Yoğun Kuvvet ve Teknik Antrenmanların Biyomotorik ve Teknik Gelişimlerine Etkisi. Journal of Strategic Research in Social Science, 3 (2), p. 197-214. Doi: .
332    218


Özet

Bu araştırmanın amacı; yeni tenis sporuna başlayanlarda teknik öğretiminde 8 haftalık yoğun kuvvet ve teknik antrenman programlarının biyomotorik ve teknik gelişimleri üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırmaya Spor Bilimleri bölümünde okuyan toplam 24 sporcu öğrenci gönüllü olarak katıldı. Antrenman (n:12)ve kontrol (n:12) grubu olmak üzere iki oluşturuldu 1. sınıf 24 erkek sporcuya test yapıldı. Araştırmaya katılan antrenman grup oluşturuldu. Antrenman grubunun ortalama yaşları 21.4±1.6 yıl, boyları 173.8±5 cm, vücut ağırlıkları 66.9±5.8 kg’dı. Kontrol grubunun ortalama yaşları 22.6±2.4 yıl, boyları 176.1±4.1 cm, vücut ağırlıkları 68.7±4.6 kg’dı. Araştırmada biyomotorik testler; (esneklik, anaerobik güç, 30 metre sürat, el kavrama, sırt, bacak kuvveti, bir maksimum tekrar) ve teknik (ITN) testi uygulandı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS programı kullanıldı. İstatistikî işlemler olarak tanımlayıcı ve gruplar arası independ t-test uygulandı. Antrenman ve kontrol grubunun değerlerinin karşılaştırılmasında kuvvet, 30 metre sürat, esneklik, ve teknik testlerden ITN değerleri arasında önemli bir fark bulundu (p< 0.05). Elde edilen verilere dayalı olarak çalışmamızın sonucunda; performans analiz sonuçlarına göre antrenman planının yapılması önemli olarak görülmektedir. Tenis teknik ve kuvvet antrenmanları yapan sporcuların referans değerleri belirlenerek yapılan bu antrenmanların hem teknik hem de biyomotorik özellikleri olumlu etkilediği belirlendi. Tenis antrenmanı yapan sporculara ek olarak kuvvet antrenmanların yapılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.Anahtar Kelimeler
Tenis, ITN, Kuvvet

Abstract

The purpose of this research, the new technique in teaching beginners the sport of tennis and the 8-week intensive force to investigate the effects on the development of technical training programs and technical biomotoric. Studying Sport Science section of the survey a total of 24 athletes participated as a student volunteer. Training (n:12) and control (n:12) in group 1 two-Generated 24 men were tested athlete in the class. Participated in the research training group was created. Training The mean age was 21.4 ± 1.6 years, height 173.8 ± 5 cm, body weights of bounds at 66.9 ± 5.8. The mean age of 22.6 ± 2.4 years, height 176.1 ± 4.1 cm, body weights of bounds at 68.7 ± 4.6. Biyomotorik research tests; (flexibility, anaerobic power, speed of 30 meters, hand grip, back, leg strength, a maximum again) and technical (ITN) test was performed. SPSS program was used in the statistical analysis of the data obtained. As a descriptive statistical procedures and inter-group t-test was performed independ. Training and control group for comparison of force values of 30 meters, speed, flexibility, and technical tests found a significant difference between ITN values(p<0.05). Based on data obtained as a result of our work; tennis technique and strength training athletes who were determined reference values utilized in the future. In addition to the force of training and technical characteristics of both biomotoric were positively affected. Tennis training is done in training the force in addition to the athletes who we think would be useful.Keywords
Tennis, ITN, Strength

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri