Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kur’an’a Feminist Yaklaşımlar
(Feminist Approaches to the Qur’an )

Yazar : Arif KORKMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 3 (2)
Sayfa : 71-102
DOI Number: :
Cite : Arif KORKMAZ , (2017). Kur’an’a Feminist Yaklaşımlar. Journal of Strategic Research in Social Science, 3 (2), p. 71-102. Doi: .
315    309


Özet

Modern dönemde Batı’da ortaya çıkan ve gelişen feminist teorinin İslam dünyasını da etkilediği ve genel olarak modern İslam düşüncesi üzerinde olduğu kadar fıkıh, hadis, tefsir gibi İslami ilimler üzerinde de bazı etkilerde bulunduğu söylenebilir. Kendisini feminist olarak tanımlamaktan çekinmeyen ya da bir şekilde feminizmden etkilendiği anlaşılan bazı bilim insanı ve düşünürlerin Kur’an okumalarında klasik tefsirlerde pek görülmeyen bazı yeni yorumlama eğilimlerinin ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu feminist Kur’an okumalarında ayetlerin genel feminist kabuller bağlamında yani feminist ilke ve ideallerle uyumlu olacak şekilde yorumlanmaya çalışıldığı göze çarpmaktadır. Bu makalede feminist Kur’an hermenötiğini tanıtmak ve detaylandırmak amacıyla söz konusu feminist Kur’an yorumlarına bazı örnekler verilecek ve Kur’an’a yönelik feminist yaklaşımın tefsir alanına taşıdığı yenilik ve özgünlük eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.Anahtar Kelimeler
Kur’an Feminizm, Din Sosyolojisi

Abstract

It can be said that feminist theory that has emerged and developed in the West in the modern period influenced the Islamic world and has had some influence on modern Islamic thought and Islamic sciences such as fiqh, hadith, and tafsir. New interpretation tendencies that are not often seen in classical tafsirs have emerged in some Qur’anic readings of some scientists and thinkers who are not afraid of defining themselves as feminists or seem to be influenced by feminism in some way. In these feminist readings of the Qur’an, related verses are interpreted in the context of general feminist assumptions, that is, they are interpreted to be in harmony with feminist principles and ideals. In this article, some examples of feminist Qur'anic interpretations will be given and the innovation and authenticity of the feminist approach to the Qur’an will be critically assessed to promote and detail the feminist Qur'anic hermeneutics.Keywords
Qur’an, Feminism, The Sociology of Religion

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri