Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Modern Dünyada Dini Cemaatler
(Religious Communities in the Modern World )

Yazar : E. Meliha KURTDAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 3 (2)
Sayfa : 41-56
DOI Number: :
Cite : E. Meliha KURTDAŞ , (2017). Modern Dünyada Dini Cemaatler. Journal of Strategic Research in Social Science, 3 (2), p. 41-56. Doi: .
307    254


Özet

İnsanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayarak hayatta kalma mücadelesi vermiştir. Ancak insan, fizyolojik bir varlık olmanın yanı sıra psikolojik, kültürel ve sosyal özelliklere de sahiptir. Bu nedenle, her zaman bir arada yaşama zorunluluğu hissetmiştir. Zamanla bu zorunluluk, yerini isteğe bağlı birlikteliklere bırakmıştır. Sosyolojik anlamda cemaatler olarak adlandırılan bu gruplar, modern ulus-devlet sürecine kadar daha çok kan bağı ya da mekâna dayalı bağlılıklar şeklinde görülmektedir. Ancak sanayileşme süreci ile birlikte, kırsal bağlarından koparak şehirlere gelen insanların geleneksel cemaat bağları da çözülmüştür. Bu süreçte giderek yok olacağı düşünülen cemaat yapılanmaları, toplumsal değişim sürecinde farklı bir forma girmiştir. Çalışmada, öncelikle cemaatlerin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği dönüşüm ele alınacak, daha sonra modern dünyada ortaya çıkan dinî nitelikli cemaatler ve bu cemaatlerin özellikleri vurgulanacaktır. Son olarak da, İslâm dünyası ve özellikle ülkemiz açısından dini cemaat yapılanmalarının sosyolojik analizi yapılacaktır.Anahtar Kelimeler
Modernizm, Kentleşme, Dini Cemaat, Sanayileşme, Dini Hareketler

Abstract

Mankind has always struggled to survive by meeting its basic physiological needs. However, human being is not only a physiological entity but also a psychological, cultural and social entity. For this reason, it has always been necessary to live together. Over time, this necessity has left its place together with the will. These groups called congregations have created more blood and space-based links than the modern nation-state process. However, with industrialization, the traditional congregational ties of people who came to cities from rural ties were also resolved. In this process, the congregational structures have entered a different form. In the study, firstly the transformation of the congregations in history will be dealt with. Then religious communities in the modern world and the characteristics of these communities will be emphasizedKeywords
Modernism, Urbanization, Religious Communities, Industrialization, Religious Movements

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri