Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Alternatif Turizm Çeşitlerinden Tarım Turizmi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma
(A Conceptual Study on Agro Tourism from Alternative Tourism Types )

Yazar : Engin DERMAN  & Meriç BALCI  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 5 (4)
Sayfa : 75-86
DOI Number: :
Cite : Engin DERMAN & Meriç BALCI, (2019). Alternatif Turizm Çeşitlerinden Tarım Turizmi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. Journal of Strategic Research in Social Science, 5 (4), p. 75-86. Doi: 10.26579/josrss.62.
255    179


Özet

Turizm insanların farklı amaçlarla seyahat etmelerinden ortaya çıkan bir olgudur. Küreselleşmenin ve modernleşmenin etkisiyle daha önceki değer yargıları büyük ölçüde değişime uğramış ve bu değişim turizm hareketlerine de yansımıştır. Alternatif turizm ve sürdürülebilir turizm şeklinde kitle turizminden ayrı değerlendirilen turizm çeşitleri ortaya çıkmıştır. Tarım Turizmi bu kapsamda literatürde yerini almıştır. Özellikle yerel kalkınmada turizmin rolünü ortaya koyan küresel bir turizm modeli olan tarım turizmi sürdürülebilir kırsal kalkınma üzerinde önemli etkilere sahiptir. Turizm yoluyla kırsal kesim için alternatif gelir kaynakları sağlanması ve tarımsal üretim üzerinde olumlu etkiler söz konusudur. Kırsal alanlar turistler için cazip hale getirilerek bu alanların sorunlarının çözümünde yol gösterici olarak tarım turizmi değerlendirilebilir. Bu çalışmada tarım turizmi üzerine kavramsal bir inceleme yapılarak bu turizm çeşidinin öne çıkan özellikleri vurgulanmıştır.Anahtar Kelimeler
Tarım Turizmi, Alternatif Turizm, Kırsal Kalkınma

Abstract

Tourism is a phenomenon that occurs when people travel for different purposes. With the impact of globalization and modernization, previous value judgments have changed largely and this change is reflected in tourism movements. Alternative tourism and sustainable tourism differentiated from mass tourism have been emerged. Agro Tourism has taken its place in the literature in this context. Agro tourism, which is a global tourism model that demonstrates the role of tourism in local development has a substantial effects on sustainable rural development. Tourism has positive effects on alternative income sources and agricultural production for rural areas. Agro tourism can be considered as a guide for solving the problems of rural areas. In this study, agricultural tourism is examined conceptually and prominent features of this type of tourism are emphasized.Keywords
Agro Tourism, Alternative Tourism, Rural Development

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri