Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ara Güler Fotograflarında Mekân Kullanımı: 1950-1995 Yılları Arasında Istanbul
(Use of Space in Ara Güler Photographs: İstanbul between 1950-1995 )

Yazar : Özge ÜRTEKİN  & Serpil ÖZKER  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 5 (3)
Sayfa : 1-14
DOI Number: :
Cite : Özge ÜRTEKİN & Serpil ÖZKER, (2019). Ara Güler Fotograflarında Mekân Kullanımı: 1950-1995 Yılları Arasında Istanbul. Journal of Strategic Research in Social Science, 5 (3), p. 1-14. Doi: 10.26579/josrss.54.
206    194


Özet

'Sanat toplumun hayat damarlarından biridir' sözü sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun olamayacağının kanıtı niteliğindedir. Sanat insanlıktan, toplumdan, çevreden beslenerek yaratıcılıkla harmanlanarak ortaya koyulan eylemdir. Aynı zamanda bilim ve tekniğin yanı sıra söylenenin ötesinde, yeni bir biçim ortaya koyar, bilinen biçimleri, sesleri, renkleri dönüştürür. Bu nedenle sanat, sanatçı ve sanat eserleri toplumun her yönden gelişmesi, kalkınması için araç olarak kullanılmaktadır. Toplumun siyasi, ekonomik, sosyal durumunu yansıtması hatta yönlendirmesi özelliğiyle bu çalışmanın konusunu sanatın bir dalı olan fotoğraf oluşturmaktadır. Gündelik hayatın içinde yaşananların konusunu oluşturduğu fotoğraf, mimari ile de beslenmektedir. Ayrıca fotoğraf, zamanla değişime uğrayan İstanbul mimarisinin tarihine de ışık tutmaktadır. Bu dogrultuda araştırmada, değişen İstanbul’da mekân kavramı ve algısının fotoğraf üzerinden irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında dönemin toplumsal, ekonomik, kültürel koşullarının izlerini ayrıntılı sunması sebebiyle alanında önemli bir isim olan Ara Güler‘in 1950-1995 yillari arasındaki mekan odaklı İstanbul fotoğrafları incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Mekan, Fotoğraf, İstanbul, Kent

Abstract

'Art is one of the lifebloods of society' is proof that a society without art and artist cannot exist. Art is an action put forward by blending creativity with humanity, society and environment. At the same time, besides science and technique, it creates a new form beyond what is said, transforming known forms, sounds, colors.For this reason, art, artists and works of art are used as tools for the development and development of the society in every way. The subject ofthis study is photography, which is branch of art, with the feature of reflecting and even directing the political, economic and social situation of the society. Photography, which ist he subject of daily life, feeds on architecture. Photography also sheds light on the history of İstanbul architecture, which has changed over time. In this direction, the aim of this study is to examine the concept and perception of space through photography in changing Istanbul. Within the scope of this study, Ara Güler, who is an important name in his field due to his detailed presentation of the traces of the social, economic and cultural conditions of the period, was examined in the space-oriented Istanbul photographs between 1950-1995.Keywords
Space, Photography, Istanbul, Kent

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri