Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İşsizlik ve Formasyon İlişkisi: Üniversite Mezunları Üzerinde Bir Araştırma
(The Relationship Between Unemployment and Formation: A Research on University Graduates )

Yazar : Şakir İŞLEYEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 5 (1)
Sayfa : 47-56
DOI Number: :
Cite : Şakir İŞLEYEN , (2019). İşsizlik ve Formasyon İlişkisi: Üniversite Mezunları Üzerinde Bir Araştırma. Journal of Strategic Research in Social Science, 5 (1), p. 47-56. Doi: .
209    164


Özet

Çağımızın en önemli kaynağı bilgidir. Üretim veya tüketim aşamasında, bilgi başamanın en vazgeçilmez öğesidir. Bunun yanında, her türlü yapılanmada, iş aşamasında mutlaka bilgi ile alakalı işler karşımıza çıkacaktır. Bu kadar vazgeçilmez olan bilginin, nerde, nasıl ve hangi amaçlarla kullanılacağı gözden kaçırılmayacak önemli bir unsurdur. Bilgi, bilgeliğin en temel kaynağını teşkil eder. Ülkeler bilgiye erişmek için bütçelerinin önemli bir kısmını bu amaçla harcarlar. Bu amaç uğruna yüzlerce kurum ve kuruluş açıp bilgiye daha rahat erişim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmazlar. Bu amaçla kurulan en önemli kuruluşlardan biri de üniversitelerdir. Üniversiteler bilgi üretmenin ve üretilen bu bilgilerin ekonomik bir değer kazanması için gerekli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlarlar. Tam bu noktada karşımıza çıkacak en önemli soru şudur: Ülkemizde yüzlerce üniversite kurulmasına rağmen ekonomik anlamda yeterince bilgi üretiliyor mu? Veya yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi ekonomik bilgi üretmeleri ne orandadır? Bu sorulara verilecek cevap dünya genelinde yayınlanan ülkelerin ekonomik göstergelerine bakılarak kolaylıkla verilebilir.Bu çalışmada bu soruların cevabı aranacaktır.Anahtar Kelimeler
İktisat, Formasyon, Pedagojik Formasyon, İktisadi Formasyon, İşsizlik

Abstract

The most important source of our time is knowledge. At the stage of production or consumption, information is the most indispensable element of success. In addition, in all kinds of structuring, work-related works will necessarily be associated with information. It is an important element that will not be overlooked as to where, how, and for what purposes the information that is so indispensable. Knowledge is the most fundamental source of wisdom. Countries spend a significant part of their budget for this purpose. For the sake of this purpose, hundreds of institutions and organizations to open and access to information easier to avoid any sacrifice. At this point, the most important question that will come up is: Despite the fact that hundreds of universities are established in our country, is there enough information in economic sense? Or, what proportion of our students are able to produce economic information? The answer to these questions can be given easily by looking at the economic indicators of the countries published worldwide. This study will search for these questions.Keywords
Economics, Formation, Pedagogical Formation, Economic Formation, Unemployment

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri