Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Lise Öğrencilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Sanat İlgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(A Study on the Relationship between the Big Five Personality Traits of High School Student and their Interests in Art )

Yazar : Selma TAŞKESEN  & Gülgün Bangir ALPAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4 (1)
Sayfa : 57-78
DOI Number: :
Cite : Selma TAŞKESEN & Gülgün Bangir ALPAN, (2018). Lise Öğrencilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Sanat İlgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Strategic Research in Social Science, 4 (1), p. 57-78. Doi: .
194    180


Özet

Bu araştırmanın amacı, farklı lise türlerinde (meslek Lisesi, Genel Lise ve Güzel Sanatlar lisesi) öğrenim gören lise öğrencilerinin sanata olan ilgilerini belirlemek, sanata olan ilgileri ile Beş Faktörlü KişilikKuramı temelinde sahip oldukları kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu çalışma öğrencilerin sanat ilgisi ve kişilik özellikleri puanlarının tespit edilerek, okul türü ve cinsiyet değişkenlerine göre test edildiği bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemi, Türkiyenin doğu anadolu bölgesinin orta ölçekli bir ilinden seçilen 7 okulunda öğrenim gören 670 öğrenciden oluşmuştur. Örneklemin seçiminde seçkisiz (random) örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında SDKT (Bacanlı, İlhanve Aslan, 2009) ve Sanat İlgisi Ölçeği (Taşkesen, 2012) kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 17.00 programı kullanılmıştır. Araştırmada tek yönlü varyans analizi, t- testi, Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu Sanat ilgisi, Beşli Kişilik Özellikleri, Lise Öğrencisi kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Sanat ilgisi, Beşli Kişilik Özellikleri, Lise Öğrencisi

Abstract

The purpose of th estudy is to determine interest in art of students studying in different types of high schools. With their an interest in art is to determine the relationship between personality traits. For this purpose, this is a study tested by determining according to gender and type of school, the scores of students' interest in art andpersonality traits are determined. The sample of this study consisted of 670 students, from the seven schools of Eastern Anatolian Region Random Sampling was used in the selection of the sample. During the research data collection process, SDKT (Bacanlı, İlhan, & Aslan, 2009) and interest in art (Taşkesen, 2014) was used. SPSS 17.00 program was used for analysis of the data. In the study, one-way analysis of variance, t-test Pearson Product Moment Correlation statistics technics were used. In study, it has been found that there is significant higher the scores of interest in art of GSL’ students than other scool type. According to gender, it has been found that there is significant difference of high school students interested in art. At the end of the study, it has been found that tends to be a low and medium correlation between students' the scores of interest in art, and personality traits.Keywords
Interesest in art, The Big Five Personality Traits , High school student

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri