Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Finansal Farkındalık ile Yatırımcı Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(An Analysis of the Relationship between Financial Awareness and Investor's )

Yazar : Sezgin DEMIR  & Zuhal MOLLAOĞULLARI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4 (2)
Sayfa : 71-86
DOI Number: :
Cite : Sezgin DEMIR & Zuhal MOLLAOĞULLARI, (2018). Finansal Farkındalık ile Yatırımcı Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Strategic Research in Social Science, 4 (2), p. 71-86. Doi: .
397    261


Özet

Bu çalışmanın amacı bireylerin finansal farkındalığı ile yatırımcı davranışı arasındaki ilişkiyi ölçmek ve bu ilişkiyi davranışsal açıdan incelemektir. Bu amaçla öncelikle bir deney grubu oluşturularak finansal farkındalık düzeyleri ve yatırımcı davranışları konusunda hazırlanan soruların cevaplandırılması sağlanmıştır. Elde edilen bilgiler, demografik özellikler ile birlikte değerlendirilerek finansal farkındalığın yatırımcı davranışı üzerinde etkili olup olmadığı, etkili ise ne yönde etkilediği araştırılmıştır. Finansal farkındalık düzeyi iki farklı yöntem kullanılarak (finansal okuryazarlık seviyesi ve finansal farkındalık seviyesi) ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar finansal farkındalık düzeyinin finansal okuryazarlık ile belirlenmediğini, yatırımcı davranışının finansal okuryazarlık ile ölçülen farkındalık ile ilişkili olmadığını göstermektedir. Ayrıca yatırımcı davranışının kısmen deneyim ile bağlantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Finansal farkındalık, finansal okuryazarlık, yatırımcı farkındalığı, ekonomik farkındalık

Abstract

The aim of this study is to measure the relationship between the financial awareness of the individuals and investor behavior and examine this relation from the behavioral point of view. For this purpose, firstly an experimental group was established to answer questions about financial awareness levels and investor behaviors. The obtained information was evaluated together with demographic characteristics and it was researched whether financial awareness influenced investor behavior or not. Financial awareness was measured using two different methods (financial literacy and financial awareness). The results show that the level of financial awareness is not determined by financial literacy and also investor behavior is not related with financial awareness which is measure by financial literacy. Moreover, results show that investor behavior associate with financial experience partly.Keywords
Financial awareness, financial literacy, investor’s awareness, economic awareness

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri