Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Demokratik Bilgi Paylaşımı ve Tartışma Ortamı Olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Destek Sisteminin Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Student Support System of Anadolu University Open Education Faculty as a Democratic Information Sharing and Discussion Environment )

Yazar : Esra FIRATLI TÜRKER    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4 (2)
Sayfa : 55-70
DOI Number: :
Cite : Esra FIRATLI TÜRKER , (2018). Demokratik Bilgi Paylaşımı ve Tartışma Ortamı Olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Destek Sisteminin Değerlendirilmesi. Journal of Strategic Research in Social Science, 4 (2), p. 55-70. Doi: .
395    317


Özet

Gelişen bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması doğrultusunda internet, kitlelerin bilgi edinmeye yönelik süreçleri paylaştıkları yeni bir kamusal alan olarak işlev görebilmektedir. Bilgi toplumunun ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan yeni iletişim kanalları, kullanıcıların demokratik katılım düzeyini de belirlemektedir. Bilginin kitlesel paylaşımını kolaylaştıran internetin, öğrenme-öğretme deneyimine destek veren yapısı ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın temelinde, açık ve uzaktan eğitim alanında yararlanılan e-öğrenme süreçlerinin işleyişi araştırılmaktadır. Bu bağlamda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci destek sistemi ele alınırken, uygulamanın gelişim süreci ve hedeflenen e-öğrenme stratejileri incelenmektedir. Çalışmanın amacı, Açıköğretim Öğrenci Destek Sistemi kullanımı beraberinde edinilen deneyimlerin paylaşılması, benzer uygulamalardan yaralanmak isteyen eğitim kurumlarına yardımcı olabilecek nitel verilerin ortaya çıkarılmasıdır.Anahtar Kelimeler
Kamusal Alan, Bilgi Toplumu, Uzaktan Eğitim, E-Öğrenme

Abstract

In line with the wide spreading and developing information technologies, the internet can function as a new public sphere where masses share the process of acquiring knowledge. New communication channels emerging in accordance with the needs of the information society, also determine the level of democratic participation of their users. The internet, which facilitates the mass sharing of knowledge, comes into prominence with its outstanding structure that supports the learning-teaching experience. On the basis of this study, the functioning of e-learning processes used in open and distance education fields has been researched. In this context, Anadolu University Open Education Faculty student support system has been taken into consideration and the development process of the application and the targeted e-learning strategies have been examined. The purpose of the study is to reveal the qualitative data that can be used to support educational institutions that desire to benefit from similar applications and the sharing of experiences gained with the use of Open Education Faculty student support system.Keywords
Public Sphere, Information Society, Distance Education, E-Learning

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri