Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Dış Borç ve Büyüme İlişkisi: Ekonometrik Bir İnceleme (1983-2017)
(External Debt and Growth Relationship in Turkey: An Econometric Analysis (1983-2017) )

Yazar : Ali Osman BALKANLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 5 (1)
Sayfa : 29-46
DOI Number: :
Cite : Ali Osman BALKANLI , (2019). Türkiye’de Dış Borç ve Büyüme İlişkisi: Ekonometrik Bir İnceleme (1983-2017). Journal of Strategic Research in Social Science, 5 (1), p. 29-46. Doi: 10.26579/josrss.4.
261    247


Özet

Dış borçlanma gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin çoğunun sıklıkla kullandığı bir finansman yöntemidir. Türkiye de, gelişmekte olan bir ekonomi olarak, uzun süredir dış borçlanmayı etkin olarak kullanan bir ekonomidir. Dış borçlanmanın gelişmekte olan ekonomiler açısından avantajı hem bir fonlama –ödünç gelir- olanağı sunması ve hem de ülkenin döviz stoklarını, borçla da olsa artırmasıdır. Türkiye dışa açılmanın arttığı 1980 sonrasında, artan ölçüde dış borçlanma yönetimini kullanmıştır. Bu makalede, Türkiye’nin 1980 sonrasından 2017’ye dek yaşadığı dış borçlanma süreci analiz edilmiş ve bu süreçte özellikle 1983’den 2017’ye gerçekleştirilen dış borçlanmanın ekonomik büyümeye etki edip etmediği araştırılmıştır. Araştırma göstermiştir ki, dış borçlar 1983-2017 döneminde ekonomik büyümeyi etkilemiştir.Anahtar Kelimeler
Türkiye’de Dış Borçlanma, Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Borç ve Büyüme

Abstract

External debt is a financing method that is used frequently by most of developed and developing economies. And Turkey, as a developing economy, has also long been an economy that uses external borrowing effectively. The advantage of external debt for developing economies is that offer a funding and increase country's foreign exchange stocks, albeit with debt. Turkey has used increasingly external debt method, after 1980s, while it open economy to world. In this article, at the first stage, external borrowing process of Turkey have been analyzed from 1980 till to 2017 and then, it was investigated whether the external borrowing has an effect on economic growth by using the Cointegration and Stationarity analysis in the period of 1983-2017. Analysis has shown that foreign debts affected economic growth in the period 1983-2017.Keywords
External Debts in Turkey, Economic Growth in Turkey, Debt and Growth

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri