Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmenlerin Okul Tercihi Kriterlerinin Okul Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Teachers' School Preference Criteria in Terms of School Management )

Yazar : Canan DEMIR YILDIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4 (2)
Sayfa : 23-36
DOI Number: :
Cite : Canan DEMIR YILDIZ , (2018). Öğretmenlerin Okul Tercihi Kriterlerinin Okul Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi. Journal of Strategic Research in Social Science, 4 (2), p. 23-36. Doi: .
439    311


Özet

Bu çalışmada, öğretmenlerin okul tercihlerinde bulunurken göz önünde bulundurdukları kriterlerin okul yönetimi açısından değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, bir okulu çalışanlar açısından tercih edilebilir kılan faktörlerin belirlenmesi ve çalışanlar açısından bir okulu tercih edilebilir kılan hususların okul yönetimi açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda nitel desende ve görüşme yoluyla gerçekleştirilen bu çalışmada öğretmenlik deneyimi olan öğretmenler ile öğretmenlik deneyimi olmayan öğretmen adaylarının okul tercihlerinde göz önünde bulundurdukları kriterler belirlenmiş ve bu kriterler arasında farklılaşan ve benzerlik gösteren yönler ortaya koyulmuştur. Bu doğrultuda araştırmada “deneyim” ölçütü belirlenerek çalışma grubu oluşturulmuştur. Buna göre 40 deneyimli öğretmen ve 40 deneyimi olmayan öğretmen adayları olmak üzere toplam 80 katılımcı çalışmada yer almıştır. Araştırmada görüşme formu ile elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla analiz edilmiş ve bulgular tablolar üzerinde, katılımcı bilgileri ve frekans değerleri ile birlikte verilmiştir. Sonuç olarak deneyimli öğretmenlerin, okul tercihlerinde en çok okul yönetimini, okulun fiziki imkânları ve donanımını, okulun yeri ve ulaşımını göz önünde bulundurdukları ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan deneyimi olmayan öğretmen adaylarının ise en çok okula ulaşım kriterini ifade etmişlerdir. En dikkat çekici farkın ise deneyimi olmayan öğretmen adaylarının veli profili ile ilgili herhangi bir kriter ifade etmemeleri olmuştur. Dolayısıyla, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce öğretmenler için okul tercihinde okulun yeri, ulaşımı ve başarısı ön plandayken, mesleğe başladıktan sonra okul yönetiminin bütün faktörleri etkilediği anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Okul tercihleri, ilk atama, kurumlar arası yeniden atama, okul yönetimi

Abstract

In this study, it is aimed to evaluate the criteria that teachers consider while choosing school in terms of school management. In this context, it is aimed to determine the preferred factors of a school and to examine the preferred characteristics of a school for the employees in terms of school management. In this study, which is carried out qualitatively and by interviewing in the direction of this general aim, the criteria that teacher and teacher candidates who have teaching experience and no teacher experience have taken into account in school choices were determined and differentiated and similar directions were revealed among these criteria. In this direction, the study group was established by determining the criteria of "experience" in the research. Accordingly, a total of 80 participants, 40 experienced teachers and 40 non-experienced teacher candidates, took part in the study. The data obtained by the interview form in the research were analyzed by means of descriptive analysis and the findings presented on the tables with participant information and frequency values. As a result, it has been found that the experienced teachers take into account school management, school physical facilities and equipment, school location and transportation in school preferences most. Teachers who did not have experience on the other side expressed the access to school criteria most. The most striking difference is that the inexperienced teacher candidates did not express any criteria regarding the parent profile. Therefore, it was understood that before the start of teaching profession, the location, transportation and success of the school were preliminary in preference of school for the teachers, after starting the profession the school administration affected all the factors.Keywords
School preferences, initial appointment, inter-institution re-appointment, school management

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri