Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İşletme Ana Bilim Dalı Lisansüstü Öğrencilerinin Motivasyon Ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi’nde Bir Uygulama
(Evaluation of Motivation and Expectations of Postgraduate Students in Business Administration: An Application in İnönü University )

Yazar : Mehtap BULUT DENİZ  & Şerife ANGUN GÖÇER  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4 (3)
Sayfa : 79-88
DOI Number: :
Cite : Mehtap BULUT DENİZ & Şerife ANGUN GÖÇER, (2018). İşletme Ana Bilim Dalı Lisansüstü Öğrencilerinin Motivasyon Ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi’nde Bir Uygulama. Journal of Strategic Research in Social Science, 4 (3), p. 79-88. Doi: .
237    172


Özet

Temel amacı bilgi üretmek, geliştirmek, bilgi üretimine katkıda bulunmak, nitelikli insan yetiştirmek olan Lisansüstü eğitimi Türkiye’de üniversiteye bağlı enstitüler tarafından verilmektedir. Türkiye’de lisans eğitiminden sonra verilen lisansüstü eğitimi yüksek lisans ve doktora eğitimlerini kapsamaktadır. Lisansüstü öğrencilerinin bağlı oldukları anabilim dalındaki motivasyon ve beklentileri başarılarını belirleyen faktörlerden biridir. Bu çalışmada, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin anabilim dalından beklentileri ve motivasyonları araştırılmıştır. İşletme Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora yapan 599 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Anket soruları öğrencilere, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden alınan e-posta adresleri aracılığıyla gönderilmiştir. E-posta üzerinden anket sorularını 207 öğrenci cevaplandırmıştır. Araştırmada lisansüstü eğitim alan işletme öğrencilerinin motivasyon, beklentilerine ve demografik özelliklerine göre akademik çabalarının değiştiği sonucu ortaya koyulmuştur.



Anahtar Kelimeler
Lisansüstü Eğitim, Yüksek Lisans, Doktora, Motivasyon, Beklenti

Abstract

The postgraduate education, main purpose of which is to produce and develop knowledge, to contribute to this process and to train qualified people, is provided by institutes at the universities in Turkey. In Turkey, post-graduate education following graduate education includes master’s Degree and doctorate education. The motivations and expectations of the postgraduate students in the departments they enrolled are one of the factors affecting their success. In this study, the expectations and motivations of the post-graduate (Master’s degree and Doctorate) students who graduated from Department of Business Administration in the Institute of Social Sciences at İnönü University were examined. There are 599 enrolled Master’s degree and doctorate students in Business Administration Department. Survey method was used in the research. Questionnaires were sent to the students’ e-mail adresses that were obtained from Institute of Social Sciences. 207 students answered the survey questions via e-mail. The results of the research showed that the academic efforts of the graduate students change according to their motivation, expectations and demographic characteristics.



Keywords
Graduate Education, Master’s Degree, Doctorate, Motivation, Expectation

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.



Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri