Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yerel Medyada Televizyon Haberciliği ve Sorunları: Antalya Yerel Televizyonu Kanal V Örneği
(Television Journalism and Problems in Local Media: The Case of Kanal V, Antalya's Local Television )

Yazar : Murad KARADUMAN  & Betül SABAHÇI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4 (4)
Sayfa : 1-28
DOI Number: :
Cite : Murad KARADUMAN & Betül SABAHÇI, (2018). Yerel Medyada Televizyon Haberciliği ve Sorunları: Antalya Yerel Televizyonu Kanal V Örneği. Journal of Strategic Research in Social Science, 4 (4), p. 1-28. Doi: .
279    175


Özet

Televizyon haberciliği gücünü görüntüden alan, en etkili haber mecralarından birisidir. Özellikle televizyon ana haber bültenlerinin, yeni medyadaki tüm gelişmelere ve hızlı haber akışına rağmen halen çok takip edildiği görülmektedir. Kuşkusuz yeni medyanın televizyon izleme alışkanlıklarında da, televizyon haberciliği bağlamında da etkileri olduğu açıktır. Ancak dünyada en çok televizyon izlenen ülkelerden birisinin Türkiye olduğundan yola çıkarak, şimdilik bu etkilerin ülkemizde bir miktar sınırlı kaldığı söylenebilir. Kanal V Televizyonu, Antalya merkezden yerel ve ulusal yayın yapan tek televizyon kanalıdır. Bu çalışmada, yerel medyada haber üretim yapılanması ve süreçlerini incelemek için, Antalya yerel haber televizyonu olan Kanal V Televizyonu inceleme kapsamına alınmıştır. Araştırmada Kanal V haber televizyonunun haberleri yedi gün boyunca kayıt altına alınarak içerik analizi yöntemiyle haber türleri, süreleri ve içerikleri incelenecektir. Çalışmada ayrıca, Kanal V haber merkezi müdürü ile ilgili derinlemesine görüşme de yapılarak uygulamadaki s ortaya konulacaktır. Çalışmanın amacı, Antalya yerel televizyon kanalı olan Kanal V örneğinden hareketle, yerel televizyonların, haber üretim aşamasının nasıl gerçekleştiğini, başlıca sorunların neler olduğunu ortaya koymak ve televizyon haberciliğinin yerel ölçekteki durumu ve önemine vurgu yapmaktır.Anahtar Kelimeler
Yerel televizyonlar, televizyon haberciliği, yerel habercilik

Abstract

Television reporting is one of the most effective news media that draws its strength from picture. Nowadays during which journalism and reporting have experienced transformation with the new media, the effect of television is still undeniable among mass media. Certainly, it is clear that the new media has effects both in television viewing habits and in the context of television reporting. However, Based on the fact that Turkey is one of the countries with the most television viewing in the world, it can be said these effects are somewhat limited at the present moment in our country. Kanal V Television is the only television channel making local and national broadcasts from the center of Antalya. The aim of this study, which is about the main news bulletins of Antalya' s local television Kanal V, is to examine the news production processes of local televisions based on the local television channel Kanal V and to reveal the problems. For this purpose, two different methods were used in the research design of the study. Firstly, the main news bulletins of VTV were recorded for 7 days (9-15 April 2018) and analyzed by the content analysis method. Then, a semi-structured in-depth interview was performed with the news director of Kanal V, and the problems were revealed. Based on the case of Kanal V which is the local television channel of Antalya, the aim of the study is to show how news production process of local televisions is conducted and what the main problems are, and to reveal the situation of television news on local televisions.Keywords
Local televisions, television reporting, local reporting

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri