Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı Döneminde Bataklık Islah Çalışmaları (1840-1920)
(Swamp Rehabilitation Works in the Ottoman Period (1840-1920) )

Yazar : Haydar ÇORUH    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 5 (1)
Sayfa : 267-294
DOI Number: :
Cite : Haydar ÇORUH , (2019). Osmanlı Döneminde Bataklık Islah Çalışmaları (1840-1920). Journal of Strategic Research in Social Science, 5 (1), p. 267-294. Doi: .
335    261


Özet

Sanayileşmenin bir sonucu olarak Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de askeri, ticari ve ulaşıma yönelik nakliyatın önemi artmıştır. Avrupa’da gelişen kanal açma faaliyetleri kısa bir süre sonra nehirlerin, göllerin ıslahına ve bataklıkların kurutulmasına kadar uzanan yaygın bir sistem haline gelmiştir. Osmanlı Devleti de Avrupa ile eşzamanlı olarak bataklıkları ıslah etmeye ve bu sayede ticari hacmini büyütmeye yönelik zirai ürünleri artırmaya çaba göstermiştir. 1878 Osmanlı Rus Harbi sonrasında Mora’dan, Ege Adalarından, Balkanlar’dan ve Kafkaslardan Anadolu’ya yapılan göçler Osmanlı Devleti yöneticilerini birçok imkânı devreye sokarak hastalıklara kaynaklık eden göl ve bataklıkların ıslah etmek ve elde edilen arazileri ülke ekonomisine kazandırılması için tarım alanlarına dönüştürülmesine çaba sarf etmişlerdi. Bu çalışmada, Anadolu, Balkanlar ve Arap bölgelerinde sağlık, tarım ve iskana yönelik yapılan göl ve bataklık ıslahını incelemeyi amaçlanmaktadır.Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Islah, Göl, Nehir, Bataklık

Abstract

As a result of industrialization, the importance of military, commercial and transportation transportation in the Ottoman Empire has increased as in Europe. The trenching activities in Europe soon became a common system that extends to rivers, lakes, and marshes. The Ottoman Empire endeavored to increase the agricultural products in order to improve the swamps simultaneously with Europe and to increase its commercial volume. 1878 Migrations to Mora, Aegean Islands, Balkans and Caucasus to Anatolia after the Ottoman Russian War. The efforts of Ottoman State administrators to transform the lakes and marshes that cause the diseases to agricultural lands and to make the obtained lands into the country's economy. they had. In this study, it is aimed to examine lake and marsh breeding for health, agriculture and settlement in Anatolia, Balkans and Arab regions.Keywords
Ottoman, Rehabilitation, Lake, River, Swamp

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri