Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Pazarlama 5.0: Nesnelerin İnterneti Pazarlaması
(Marketing 5.0: Internet of Things Marketing )

Yazar : Abdullah ÖZ  & Baran ARSLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 5 (1)
Sayfa : 243-266
DOI Number: :
Cite : Abdullah ÖZ & Baran ARSLAN, (2019). Pazarlama 5.0: Nesnelerin İnterneti Pazarlaması. Journal of Strategic Research in Social Science, 5 (1), p. 243-266. Doi: .
947    599


Özet

Pazarlama, gelişim tarihi içerisinde Pazarlama 1.0 (ürün merkezli), Pazarlama 2.0 (tüketici merkezli), Pazarlama 3.0 (insan merkezli) ve Pazarlama 4.0 (dijital pazarlama) aşamalarından sonra yeni bir çağın eşiğinde: Pazarlama 5.0. Yani “Nesnelerin İnterneti Pazarlaması”. Nesnelerin interneti (IoT), nesnelerin birbirlerine ve internet bazlı teknolojilerle dijital ortamlara bağlanabildiği ağ platformunu ifade eder. Yakın geleceğin teknolojisi olan nesnelerin internetinin kullandığı RFID, NFC, sensör ve bioçip gibi araçlarla tüm nesneleri akıllandırıp birbirlerine ve insanlara bağlaması öngörülmektedir. Böylece akıllı evler, yollar, tarlalar, şehirler ve akıllı üretim ve pazarlama süreçleri gibi onlarca unsur geleceğin yaşamlarını çevreleyecektir. IoT’nin bir tezahürü olan 3D yazıcı ve akıllı robot gibi unsurlar üretim süreçlerinin demokratikleşmesini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, nesnelerin internetinin pazarlama faaliyetleri açısından ne tür değişikliklere neden olacağını ortaya koymaktır. Bu bağlamda daha önce pazarlama faaliyetleri açısından yapılmış olan IoT odaklı çalışmaların kapsamlı analizleri yapılarak bu değişiklikler saptanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Pazarlama 5.0, üretimin demokratikleşmesiyle beraber müşterinin pazarlama sürecine dahil olmasını sağlayacaktır. Yine, internetin olağanüstü hızı, büyük verinin şirketlerce verimli kullanımı ve birbirine bağlanan onlarca nesne ve platform ile pazarlamanın tüketiciler için olabildiğince kişiselleştirilmesi ve gerçek-zamanlı yapılmasını olanaklı kılacaktır. Bununla beraber, bilgi ve enerjiye ulaşmanın maliyeti bilgi iletişim teknolojileriyle birlikte oldukça ucuzlamıştır. Bu ise marjinal pazarlama maliyetlerinin sıfıra yaklaşması anlamına gelmektedir. Ayrıca, Pazarlama 5.0, akıllı nesnelerden gelen anlık ve detaylı verilerle daha etkin pazarlama araştırması yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Yine pazarlama iletişimi unsurlarının hem birbirleriyle hem de sosyal medya gibi dijital pazarlama mecralarıyla entegre olmasını, böylelikle müşteriye değer katan sunumların yapılmasını sağlamaktadır. Bu arada, yeşil elektrik ve kaynakların ortak kullanımının artması ile IoT’nin daha sürdürülebilir pazarlama çabalarını kolaylaştıracağı da söylenebilir. Son olarak, IoT ile birlikte pazarlama karması unsurları şirketlerce daha akıllıca yönetilebilecek yani insan merkezli, müşteriye değer katan bir biçimde ve yalnız ona özel olarak düzenlenebilecektir.Anahtar Kelimeler
Pazarlama 5.0, Nesnelerin İnterneti, IoT, Dijital Pazarlama

Abstract

After the stages of Marketing 1.0 (product-centric), Marketing 2.0 (consumer-centric), Marketing 3.0 (human-centric) and Marketing 4.0 (digital marketing) in its history of development, the marketing is now on the verge of a new age: Marketing 5.0. In other words, “Marketing of Internet of Things”. The Internet of Things (IoT) refers to a network platform where things can connect with each other and digital media through Internet-based technologies. It is projected to make all things smart and connect them with each other and people by means of systems such as RFID, NFC, sensor and biochip, where the Internet of Things, the technology of near future, is used. Thus, tens of things such as smart homes, roads, fields, cities and smart production and marketing processes will surround the lives of future. Components that are a manifestation of IoT, such as 3D printer and smart robot, facilitate democratization of production processes. The purpose of this study is to establish what kind of changes the Internet of Things will cause in terms of marketing activities. In this context, comprehensive analyses of IoT-based studies that were conducted before with regard to marketing activities were made and such changes were identified accordingly. In this sense, Marketing 5.0 will ensure the inclusion of customer in the marketing process with the democratization of production. Also, extraordinary speed of Internet, effective use of big data by companies and tens of interconnected things and platforms will make it possible to personalize marketing and make it in real-time for the consumers. Moreover, the cost of access to information and energy has considerably decreased with the information and communication technologies. Furthermore, Marketing 5.0 facilitates conducting more effective marketing studies with immediate/detailed data coming from smart things.Keywords
Marketing 5.0, Internet of Things, IoT, Digital Marketing

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri