Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye Cumhuriyeti’nde Bataklık Islah Çalışmaları (1920-2000)
(Ottomans Marsh Reclamation Works the Republic of Turkey (1920-2000) )

Yazar : Haydar ÇORUH    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 5 (1)
Sayfa : 223-242
DOI Number: :
Cite : Haydar ÇORUH , (2019). Türkiye Cumhuriyeti’nde Bataklık Islah Çalışmaları (1920-2000). Journal of Strategic Research in Social Science, 5 (1), p. 223-242. Doi: .
309    306


Özet

Sanayi Devrimi sonrasında özellikle Avrupa ve Amerika kıtalarında başlayan tarım, hayvancılık ve tekstil sanayiindeki yükseliş, hammadde kaynaklarının hızla tükenmesine ve yeni kaynak arayışlarına sebep olmuştur. Her iki kıtada başlayan sömürgecilik hareketlerinin yanı sıra kıtalardaki kaynakların değerlendirilmesine yönelik arayışlar, nehirlerin, göllerin ve bataklıkların yeni bir bakış açısıyla düzenlenmesine ve istihdam, iaşe ve sağlık açısından kullanılabilir hale getirilmelerine çalışılmıştır. Osmanlı Devleti yanı başında meydana gelen bu değişimlerden çok kısa zamanda etkilenmiş ve 1840’lı yıllarda Amerika ve Avrupa’da başlatılan bataklık ıslah çalışmaları, beş yıl sonra 1845’te devletin öncelikli meselelerinden biri olmuştur. 1840-1920 arasında pek çok bataklık öncelikli olarak sağlık açısından ikinci aşamada tarım ve hayvancılık açısından değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmıştır. 1914’de başlayan Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1920’de Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesi ve yerini Türkiye Cumhuriyeti’nin almasıyla, bataklıkları ıslah serüveninin ikinci aşaması başlamış oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle özellikle Yunanistan ile imzalanan Mübadele Anlaşması sonrasında Balkanlardan, Moradan ve Ege Adalarından Anadolu’ya göç eden soydaşlarımıza toprak ve iaşe temininde çekilen güçlükler karşısında, bataklıkların ıslahına devam edilmiştir. Bu makalede Osmanlı Devleti’nden bir miras olarak kalan bataklıklar ile Cumhuriyet döneminde ilk defa ıslahına başlanılan bataklıkların serüveni üzerinde durulacaktır. Bu inceleme yapılırken yayımlanmış olan tezlerden, makalelerden ve kurumsal verilerden elde edilecek bilgiler kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Cumhuriyet, Islah, Göl, Bataklık

Abstract

The rise in the agriculture, animal husbandry and textile industry, which started in the European and American continents after the Industrial Revolution, led to the rapid depletion of raw material resources and the search for new resources. In addition to the colonial movements that started on both continents, the search for the evaluation of the resources in the continents, the rivers, lakes and bogs were tried to be arranged from a new point of view and made available in terms of employment, food and health. These changes that took place at the beginning of the Ottoman Empire were affected in a very short period of time and the marsh breeding activities started in America and Europe in the 1840s became one of the priority issues of the state in 1845 after five years. Between 1840 and 1920, many marshes were firstly evaluated in terms of health in terms of agriculture and stockbreeding and were introduced to the country's economy. After the First World War began in 1914 in the Ottoman Empire in 1920 erased from history and take place with the Republic of Turkey, marshes had begun the second phase of reclamation adventure. After the Treaty of Exchange which was signed with the order of Mustafa Kemal Atatürk, the breeding of the marshes was continued in the face of the difficulties in the supply of soil and food to our fellow citizens who migrated from the Balkans, Moradan and Aegean Islands to Anatolia. In this article, we will focus on the marshes left as an inheritance from the Ottoman Empire and the adventure of the marshes which were first introduced in the Republic period. The information to be obtained from the theses, articles and institutional data published in this review will be compiled.Keywords
Ottoman, Republic, Breeding, Lake, River, Swamp

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri