Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kamu Sektöründe Açık İnovasyon
(Open Innovation in the Public Sector )

Yazar : Derya YÜCEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 7 (2)
Sayfa : 37-50
DOI Number: :
Cite : Derya YÜCEL , (2021). Kamu Sektöründe Açık İnovasyon. Journal of Strategic Research in Social Science, 7 (2), p. 37-50. Doi: .
13    77


Özet

Covid-19 sürecinde yaşanan sorunlar inovasyon süreçlerinin iyi yönetilmesinin istenen sonuçların alınmasında ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Tıpkı şirket yöneticileri gibi kamu yöneticileri de giderek karmaşıklaşan zorluklarla karşı karşıyadır. Covid 19 sürecinde hastalığın yayılma hızı dünya nüfusunun ne derece hareketli olduğunun gerçek zamanlı bir göstergesi olmuştur. Nüfus hareketleri ve globalleşme arttıkça, ülkeler ve şehirler çok farklı kültürlere ait daha büyük, daha yoğun ve dağınık bir nüfusa eskiye nazaran çok daha fazla çeşitte ve özellikte hizmet üretmek zorunda kalmaktadır. Küresel ekonomideki hızlı değişimler, bu değişikliklere uyum sağlamakta zorlanan ülkeleri etkilemekte ve bu da genellikle ekonomik bunalım ve büyüme sorunları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede tasarlanan çalışmada, Avrupa ve Amerika’da konu ile ilgili ortaya çıkan inovasyon çabaları da dikkate alınarak, sivil açık inovasyon kavramına ve altında yatan itici güçlere değinilmekte, kamu yönetimi ve sivil kuruluşların kitle kaynak kullanımından ve iş birliği için teknolojiden nasıl yararlandığı örnekleriyle ele alınmaktadır. Çalışma ile açık ekosistem yaklaşımı çerçevesinde kamu yönetiminin halk, işletmeler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer ülkeler gibi dış paydaşlarla açıklık ve iş birliği potansiyelinin arttırılarak iş ekosistemlerinin geliştirilip geliştirilemeyeceği tartışılmaktadır.Anahtar Kelimeler
Açık inovasyon, sivil açık inovasyon, açık ekosistem, yönetişim

Abstract

The problems experienced in the Covid-19 process have shown the world how important it is to manage the innovation processes well in getting the desired results. Just like corporate executives, public managers are faced with increasingly complex challenges. The rate of spread of the disease in the Covid 19 process has been a real-time indicator of how active the world population is. As population movements and globalization increase, countries and cities are obliged to produce a larger, more concentrated and dispersed population of many different cultures than before. Rapid changes in the global economy affect countries that have difficulty adapting to these changes, and this often occurs as economic depression and growth problems. In the study designed in this framework, taking into account the innovation efforts emerging in Europe and America, the concept of civic open innovation and its underlying driving forces are addressed, and examples of how public administration and non-governmental organizations benefit from crowdsourcing and technology for cooperation. The study discusses whether business ecosystems can be developed by increasing the openness and cooperation potential of public administration with external stakeholders such as public, businesses, non-governmental organizations, universities and other countries within the framework of open ecosystem approach.Keywords
Open innovation, civic open innovation, open ecosystem, governance

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri