Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Pro-Aktif Bir Ekonomik İstihbarat Modeli Önerisi
(A Proactive Economic Intelligence Model Suggestion for Developing Country )

Yazar : Abdullah ÇELİK  , Mustafa KOÇAK & Fikri KAPLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 5 (1)
Sayfa : 195-222
DOI Number: :
Cite : Abdullah ÇELİK , Mustafa KOÇAK & Fikri KAPLAN, (2019). Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Pro-Aktif Bir Ekonomik İstihbarat Modeli Önerisi. Journal of Strategic Research in Social Science, 5 (1), p. 195-222. Doi: .
279    205


Özet

Küreselleşen dünyada her geçen gün şiddetlenen rekabet koşulları, gelişmiş ekonomilerin sahip oldukları teknolojik ve entelektüel birikimleri korumaya ve geliştirmeye yöneltmektedir. Gelişmiş ekonomilerle küresel piyasalarda rekabet etme durumunda kalan gelişmekte olan ekonomiler ise sahip oldukları kısıtlı kaynakları etkili bir şekilde üretime dönüştürme çabası içerisindedirler. İşte bu noktada devreye giren ekonomik istihbarat faaliyet ve uygulamaları gelişmiş ekonomilerle gelişmekte olan ekonomiler arasında dengeli, güvenli ve kaliteli ticari ilişkiler geliştirilmesinin zeminini oluşturmaktadır. Yaklaşık 30 yıllık gelişim çizgisine bakıldığında ekonomik istihbarat model ve yaklaşımlarının daha çok gelişmiş ekonomilerin ilgisini çektiği söylenebilir. Özellikle ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve benzeri gelişmiş ekonomiler, sahip oldukları üretim teknolojilerini, entelektüel birikimlerini ve diğer zenginlikleri korumak amacıyla ekonomik istihbarat model ve yaklaşımları geliştirmektedirler. Oysa günümüz küresel piyasalarında ayakta kalabilme, rekabeti eşit koşullara taşıma ve her şeyden önemlisi geleceği tahmin ederek planlama konusunda önemli perspektifler sunmayı sağlayan ekonomik istihbarat uygulama ve faaliyetlerine, gelişmekte olan ekonomilerin de oldukça fazla ihtiyacı bulunmaktadır. Zira ekonomik istihbaratı olmayan bir ekonomik ve finansal sistem, her yabancı sermayenin ülkeye ani giriş ve çıkışıyla sarsılır, ekonomik faaliyetlerinde istikrar göstermez, bünyesindeki ulusal işletmeleri küresel pazarlarda rakiplerine karşı koruyamaz ve her şeyden öte o ekonomide “ekonomik güvenlikten” kesinlikle bahsedilemez. Anlatılan çerçevede temel amacı, gelişmekte olan ekonomilere yönelik pro-aktif bir ekonomik istihbarat modeli önermek olan bu araştırma nitel araştırma yöntemiyle hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak, hem ofansif hem de defansif stratejiler içeren, ekonomik istihbaratın üretiminde geleneksel istihbarat üretim döngüsünü esas alan, mevcut duruma göre değil geleceğe odaklı anlayışı benimseyen, makroekonomik ölçekte bir ekonomik istihbarat modeli önerilmiştir.Anahtar Kelimeler
Ekonomik İstihbarat, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler, Ekonomik İstihbarat Modeli

Abstract

The increasingly harsh competitive conditions in the globalizing world are leading to the preservation and development of the technological and intellectual accumulations of developed economies. Emerging economies that have to compete with developed economies in global markets are in an effort to transform the limited resources they have in production effectively. The economic intelligence activities and practices that are in place at this point provide the basis for the development of stable, safe and high-quality commercial relations between developed and emerging economies. It can be said that economic intelligence models and approaches are more interested in developed economies considering the development line of 30 years. Developed economies, especially the US, France, Britain, Germany and so forth, are developing economic intelligence models and approaches to protect their production technologies, intellectual property and other wealth. However, emerging economies are in great need of economic intelligence applications and activities that enable them to survive in today's global markets, to bring competition into identical conditions and above all to economic intelligence practices and activities which provide valuable perspectives on planning by predicting the future. Yet, an economic and financial system without economic intelligence is shaken by the sudden entry and exit of every foreign capital, does not show stability in its economic activities, cannot protect its domestic businesses against its competitors in global markets and above all, it cannot be mentioned absolutely "economic security." This research, which proposes a pro-active economic intelligence model for emerging economies as a core objective in the framed narrative, is based on the qualitative analysis method. As a result of the research, a model of economic intelligence on a macroeconomic scale has been proposed for developing countries, which combines both offensive and defensive strategies, based on the traditional intelligence production cycle in the production of economic intelligence, and adopts a future-oriented notion based on the present situation.Keywords
Economic Intelligence, Developed and Developing Countries, Economic Intelligence Model

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri