Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sivil Havacılık Sektöründe Rekabete Yönelik İş Modellerinin Kavramsal İncelemeleri
(A Conceptual Review of Competitive Business Models in Civil Aviation Sector )

Yazar : İsrafil HÜSEYNOV  & Eren DURMUŞ-ÖZDEMIR  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 6 (4)
Sayfa : 259-268
DOI Number: :
Cite : İsrafil HÜSEYNOV & Eren DURMUŞ-ÖZDEMIR, (2020). Sivil Havacılık Sektöründe Rekabete Yönelik İş Modellerinin Kavramsal İncelemeleri. Journal of Strategic Research in Social Science, 6 (4), p. 259-268. Doi: 10.26579/josrss.135.
31    15


Özet

Havayolu iş modeli sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin paydaşlarına değer yaratmak üzere faaliyetlerini gerçekleştirmeye ve sürdürmeye yönelik mantık olarak tanımlanmaktadır. Zira son yıllarda havayolu işletmelerinin küresel düzeyde yükselen yakıt maliyetleri, güvenlikle ilgili gelişmelere bağlı endişeler ve düşen bilet fiyatları gibi gerekçelerle farklı iş modellerine yöneldikleri gözlemlenmektedir. İlgili bilimsel araştırmalar yoğun rekabet ortamında havayolu işletmelerinin mevcut iş modellerini geliştirdiklerine ve/veya tamamen terk edip yeni bir iş modeline yöneldiklerine dair çeşitli sonuçlar sunmaktadır. Bu çalışma ile alan yazında genel kabul görmüş havayolu iş modelleri kavramsal düzeyde incelenerek her bir modele ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilme şekilleri ve farklılıkları ele alınmaktadır.Anahtar Kelimeler
Sivil Havacılık Sektörü, İş Modeli, Havayolu İş Modeli

Abstract

Airline business model is defined as logic aiming for realizing and maintaining activities of business operating in the civil aviation sector in order to add value to their stakeholders. Hence, it is being observed that airline firms direct themselves to different business models due to reasons such as increase in fuel costs at global level, worry relating to developments regarding security, and decreasing ticket prices. Relevant scientific researches provide results showing that in intensely competitive environment airline firms developed their current business models and/or that they direct themselves to a new business model by leaving the current one completely aside. In this study airline business model that is generally accepted in literature will be examined conceptually and realize ways of activities in each model and the differences will be reviewed.Keywords
Civil Aviation Sector, Business Model, Airline Business Model

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri