Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Muş’ta Covid 19’da Suriyeli Çocukların Yaşadıkları Sorunlar
(Problems Faced by Syrian Children During the Covid 19 in Muş )

Yazar : Ahmet Utku ÖZENSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 6 (4)
Sayfa : 249-258
DOI Number: :
Cite : Ahmet Utku ÖZENSOY , (2020). Muş’ta Covid 19’da Suriyeli Çocukların Yaşadıkları Sorunlar. Journal of Strategic Research in Social Science, 6 (4), p. 249-258. Doi: 10.26579/josrss.131.
36    18


Özet

Araştırmada Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim alanında yaşadıkları sorunlar onların dilinden ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yine onların söylediklerinden yararlanarak Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim alanında yaşadıkları sorunlara çözüm yolları önerilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum analizi deseni; buna dayalı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Muş ilinde geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrenciler ve okula gitmeyen çocuklar oluşturmaktadır. Görüşmeler, yanlarında en az bir ebeveyni olması şartıyla 24 çocukla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocukların 15’i erkek, 9’u kızdır. Çocukların 10’u okula devam etmekte, 14’ü devam etmemektedir. Devam eden öğrencilerin sadece 1’i kızdır. Okula devam etmeme sebepleri arasında maddi yetersizlikler ön planda gelmektedir. Okula giden öğrenciler Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitimi takip etmede sorun yaşamışlardır. Sadece 1 öğrenci büyük oranda uzaktan eğitimi takip edebilmiş, 7 öğrenci en az bir kez girebilmiş ve 2 öğrenci uzaktan eğitimi hiç takip edememiştir. Okula giden öğrencilerin bir bölümü düzensiz olarak okula gitmektedir. Suriyeli çocukların eğitim hakkından daha fazla yararlanabilmeleri için onlara araç-gereç yardımı, rehberlik hizmetlerinin sağlanması, ebeveynlerin eğitim hakkı konusunda bilgilendirilmeleri, ebeveynlerin sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımlarının sağlanması gibi faaliyetler önerildi.Anahtar Kelimeler
Göç; Mülteci; Sosyal uyum

Abstract

In the research, it was tried to reveal the problems Syrian refugee children experience in the field of education from their language. Again, taking advantage of their statements, solutions to the problems of Syrian refugee children in the field of education were suggested. Situation analysis design, which is one of the qualitative research methods in the research; a structured interview form was used based on this. The study group of the research consists of Syrian students who are under temporary protection in Muş province and children who do not go to school. Interviews were conducted with 24 children provided that they had at least one parent with them. According to the results of the research, 15 of the children are boys and 9 are girls. 10 of the children attend school, 14 of them do not. Only 1 of the continuing students is a girl. Financial insufficiency is one of the main reasons for not attending school. Students who went to school had problems in following distance education during the Kovid-19 process. Only 1 student was able to follow the distance education to a great extent, 7 students could enter at least once, and 2 students could not follow the distance education at all. Some of the students who go to school go to school irregularly. In order for Syrian children to benefit more from their right to education, activities such as providing tools and equipment, providing guidance services, informing parents about the right to education, ensuring active participation of parents in social and economic life were proposed.Keywords
Migration; Refugee; Adaptation

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri