Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Botan Çayının Su Sporları Turizm Potansiyelinin SWOT Analiziyle İncelenmesi
(Review of Water Sports Tourism Potential of Botan River by SWOT Analysis )

Yazar : Abdulkadir UYRUN  & Yasemin CEYLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 6 (3)
Sayfa : 167-180
DOI Number: :
Cite : Abdulkadir UYRUN & Yasemin CEYLAN, (2020). Botan Çayının Su Sporları Turizm Potansiyelinin SWOT Analiziyle İncelenmesi. Journal of Strategic Research in Social Science, 6 (3), p. 167-180. Doi: 10.26579/josrss.125.
231    146


Özet

Su sporları, su üzerinde, altında veya içinde yapılan bütün aktiviteleri ifade etmektedir. Su sporları ile ilgili aktiviteler denizde, akarsuda havuzda ve göllerde yapılmaktadır. Bireylerin su sporları faaliyetlerinde bulunmak veya bu faaliyetleri izlemek amacıyla yaptığı seyahatler su sporları turizmi kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Su kaynaklarının turizm sektörü perspektifinden kullanım durumunun belirlenmesi ve potansiyellerinin değerlendirilmesi bu kaynakların turizm sektöründeki etkinliği açısından önemlidir. Bu çalışmada Botan çayı ve Siirt’te Ilısu barajı HES projesi neticesinde oluşan baraj gölünün su sporları potansiyelinin konması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmada ikincil kaynaklar ve gözlemlerden elde edilen verilerle SWOT analizi yapılmıştır. Çalışmada Siirt’te rafting ve tekne turu etkinliklerinin gerçekleştirildiği fakat mevcut potansiyelden yeterli düzeyde yararlanılmadığı sonucuna varılmıştır. Su kaynaklarına gerekli yatırımlar yapıldığında su sporlarının çeşitlendirilebileceği anlaşılmış ve bu konuda öneriler geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Su Sporları, Botan, Turizm

Abstract

Water sports refer to all activities performed on, under or in water. Activities related to water sports are carried out in the sea, stream, pool and lakes. The travels of people in order to do water sports activities or to watch these activities have led to the emergence of the concept of water sports tourism. Turkey has significant potential in terms of water sports, with its sea, rivers, lakes and basins. Determining the use of water resources and evaluating their potential from the perspective of the tourism sector, is important in terms of the effectiveness of these resources in the tourism sector. Purpose of the research is to determine the water sports potential of the Botan Stream and the dam lake in Siirt. Accordingly, a SWOT analysis was performed with the data obtained from secondary sources and observations. In the study, it was concluded that rafting and boat tour activities were carried out in Siirt, but the existing potential was not utilized sufficiently. It has been understood that water sports can be diversified when necessary investments are made in water resources and suggestions have been developed on this issue.Keywords
Water Sport, Botan, Tourism

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri