Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Değişim Sürecinde Konut ve Çevre İlişkileri
(Housing and Environmental Relations in the Process of Change )

Yazar : Leyla SURİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 6 (1)
Sayfa : 51-64
DOI Number: :
Cite : Leyla SURİ , (2020). Değişim Sürecinde Konut ve Çevre İlişkileri. Journal of Strategic Research in Social Science, 6 (1), p. 51-64. Doi: 10.26579/josrss.107.
310    253


Özet

İnsanın da dahil olduğu canlı yaşamı, doğal ekosistem döngüsü içinde, soyut ve somut olarak isimlendirilecek mekan içinde devam etmektedir. Belirtilen mekanda, yapay çevre, doğal çevre üzerinde insan eliyle kurgulanmaktadır. Dört temel duyudan, korku ve mutluluk, içgüdüsel olarak; sığınma, korunma, barınma ihtiyaçlarının sağlanması ve mutlu olunması talebi, konut kavramı ile karşılık bulmaktadır. Bu bakışla konut, temel işlev alanıdır denilebilir. Konut ve konutun içinde bulunduğu çevre özellikleri, birey ve toplum ile birbirinii şekillendirerek, çift yönlü bağlantı kurmaktadır. Tüm kategorideki gelişmenin temposu geçmişten günümüze ivmesini artırarak devam etmektedir. Taleplerdeki hızlı değişim, mekanı da karşılık aranmasını gündeme taşımaktadır. COVID-19 virüsü, teknolojik gelişmenin negatif çıktısı olarak da nitelendirilebilir. Açık mekan kullanımı, COVID-19 ile mücadele sürecinde sınırlandırılmıştır. İnsanlar, iki aydan fazla bir zaman diliminde tüm farklı aktiviteyi, kapalı kabuk içinde sürdürmek zorunda kalmışlardır. Bu makalede, yaşam döngüsü içinde konutun dış ve iç çevre ile bağlantısı irdelenmiştir. Mekanın değişen beklentilere göre kullanımı, doğal-yapay çevre içinde mekan ve insan etkileşimi, güncel süreçte tekrar ele alınarak bu çalışmada incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Pandemic process, Housing, Environment

Abstract

Live life continues in the natural ecosystem.Fear and happiness are one of the four senses and the need for shelter and protection is met with housing. m cycle. The artificial environment is planned by human hands on the natural environment. In other words, housing is the main functional area. The environment features of the dwelling and the dwelling form a two-way connection with the individual and the society by shaping each other. The pace of development in the entire category continues with increasing momentum from past to present. The COVID-19 virus can also be described as a negative output of technological development. Outdoor use is limited in the process of combating COVID-19. People had to continue all the different activities in a closed shell over a period of more than two months. In this article, the connection of the house with the external and internal environment in the life cycle is examined. The use of space according to changing expectations, the interaction of space and people in the natural-artificial environment, has been reconsidered in the current process and examined in this study.Keywords
Pandemi süreci, Konut, Çevre

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri