Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İkiz Annesi Olma Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Research on the Experience of Being a Twin Mother )

Yazar : Şule BAŞTEMUR    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 3 (1)
Sayfa : 95-108
DOI Number: :
Cite : Şule BAŞTEMUR , (2017). İkiz Annesi Olma Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Journal of Strategic Research in Social Science, 3 (1), p. 95-108. Doi: .
152    124


Özet

Bu çalışmanın amacı, ikiz annesi olma deneyimlerinin derinlemesine incelenmesidir. Araştırmada bu sebeple nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. İkiz çocuk sahibi olmak gebelik sürecinden itibaren birçok anlamda zorluk yaşanmasına sebep olmaktadır. Öncelikle, ikiz gebeliği tekiz gebeliğine göre daha zor ve risklidir. Ayrıca, bebekleri dünyaya getirmekte tekiz bebek dünyaya getirmekten daha zordur. Bebekler dünyaya geldikten sonra da, ikiz anneleri tekiz annelerinden daha fazla sorumluluk, yorgunluk ve ebeveyn stresi yaşamaktadır. Bu sebeple de ikiz anneliğinin tekiz anneliğinden farklı bir tecrübe olduğu düşünülmektedir. Araştırmada ölçüt örnekleme yöntemi ile ulaşılan 211 anneye literatür ışığında hazırlanmış 12 görüşme sorusu ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniklerinden kategorik analiz ve duygusal yön analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda kendini özel hissetme, ödüllendirildiğini düşünme, zıt duygular, hayatı kaçırma, psikolojik destek, kendini başkasına mecbur hissetme, annelik rolü ve özel sorulardan rahatsızlık olmak üzere sekiz temaya ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca ikiz annelerine verilebilecek psikolojik destek hakkında önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
İkiz, İkiz anneliği, nitel araştırma

Abstract

The purpose of this research is to deeply investigate the experiences of being a twin mother. Phenomenological design was used as a qualitative research method. Having twin children causes many difficulties since pregnancy period. First, twin pregnancy is more difficult and risky than singleton pregnancy. Also, bringing babies to the world is more difficult than bringing a single baby to the world. After twin babies come to the world, twins’ mothers have more responsibility, fatigue and parental stress than singletons’ mothers. For this reason, it is thought that twin mother's experiences are different than single mothers. 12 interview questions and personal information form which were prepared in the light of literature were applied to 211 twin mothers reached by the criterion sampling method. In the analysis of the data, categorical analysis and emotional direction analysis were used in content analysis techniques. As a result, eight themes were emerged: feeling special, thinking of being rewarded, opposite feelings, missing life, psychological support, feeling obliged to others, motherhood role and feeling incomfortable about special questions. The research also provided psychological support suggestions for twin mothers.Keywords
Twins, twin motherhood, qualitative research

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri