Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Üniversite Öğrencilerinin Yüksek Öğretime Geçiş Puanları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) puanı ile teorik ve uygulamalı derslerdeki başarıları arasında bir ilişki olup olmadığı öğretim elemanları arasında her zaman sorula gelen bir fenomen olmuştur. Bundan dolayı, araştırmanın ana amacı, bu iki değişkenin önemini vurgulamak ve öğrenci seçiminde önemli bir kriter olan YGS puanı ile Akademik Başarı arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın evrenini Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümleri’nde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğrenci işleri tarafından belgelenen okula girişte kullanılan YGS puanları ile transkript belgeleri kullanılmıştır. Akademik Başarı (Akd.B.), Uygulama Dersler Başarısı (Uyg.Drs.B.) ve Teorik Dersler Başarısı (Teo.Drs.B.) olarak iki ana başlık altında incelenmiş ve bu iki bölümün ortalaması ise Genel Başarı (Gn.B.) olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin uygulama ve teorik dersleri ortalamalarına baktığımızda uygulama ders ortalamalarının teorik ders ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Korelasyon analizi sonucunda, öğrencilerin YGS puanları ile Teo.Drs.B. ve Gn.B. arasında 0,01 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuşken, YGS puanları ile Uyg.Drs.B. arasında ise istatistiki olarak anlamlı olmayan ancak negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, tek-yönlü ANOVA istatistik analizi sonucunda her üç bölüm öğrencilerinin YGS puanları ile uygulama, teorik ve genel ders ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Elde edilen bu sonuca göre, öğretmenlik bölümünde (diğer bölümlere göre YGS puanı yüksek olan öğrenciler) öğrenim gören öğrencilerin teorik derslerde daha başarılı ancak uygulamalı derslerde daha az başarılı olduğu söylenebilir. Ancak, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı derslerde başarılı olmaları istenmektedir. Bunu başarmak için, bir yandan Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerin spor özgeçmişine verdikleri önem kadar YGS puanına önem vermeleri, özel yetenek sınavı sistemini yeniden değerlendirmeleri ve öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
Akademik başarı, beden eğitimi, öğrenci seçme sınavı, spor

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri