Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kullanımlık Metinden (Gebrauchstexte) Edebî Metne veya Edebî Metinden Kullanımlık Metne: İki Şehid-i Aşk

Edebiyat teorisi veya eleştirisinde eseri merkeze alan yaklaşımlarda yazar ve içinde doğduğu, yetiştiği devrin özellikleri, muharririn üzerindeki etkileri göz ardı edilir. Hâlbuki insanoğlu sosyal bir varlıktır ve kendini döneminden tecrit edebilmesi bir bakıma kendini inkâr anlamına gelir. En azından eserini vücuda getirirken kullandığı dil/dil özellikleri bile devrinin şifrelerini/karakteristiğini bünyesinde taşır. Bu bakış açısıyla kullanımlık metin (gebrauchstexte) türü olan bir gazete haberinin edebî esere nasıl yansıdığını veya bir edebî eserde kullanımlık metne nasıl ve ne amaçla başvurulduğunu II. Meşrutiyet Dönemi yazarlarından Kırşehirli Mehmet Fevzi’nin İki Şehid-i Aşk adlı hikâyesi ile ortaya koyma çalıştık. Bu çalışma ile aynı zamanda söz konusu hikâyeyi Osmanlı Türkçesinden Latin harflerine aktararak, orijinal metindeki resimlere de yer vererek okuyucuların ve edebiyat tarihçilerinin dikkatlerine sunduk.Anahtar Kelimeler
Edebiyat teorisi, edebiyat eleştirisi, kullanımlık metin (gebrauchstexte), edebî metin, Kırşehirli Mehmet Fevzi, İki Şehid-i Aşk

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri