Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türkçe Kişi Adları Bibliyografyası Denemesi

Aynı konuda yapılan çalışmaların belirli ölçütlerle sıralandığı bibliyografyalar, akademik çalışmaların temel başvuru kaynaklarından biridir. Türk ad bilimi konusunda A. Esat Bozyiğit'in 1995'te yayınlanan bibliyografya çalışması, Dilek Keleş'in 1996'da hazırladığı yüksek lisans tezi ve Saim Sakaoğlu'nun -ad bilimi çalışmalarından da bahsettiği- 2001 yılında yayınlanan "Türk Ad Bilimi I Giriş" adlı eseri dışında ne yazık ki derli toplu bibliyografik kaynak yoktur. Son yıllarda genel ad biliminden ziyade ad biliminin alt dallarıyla ilgili özel çalışmaların artması ve mevcut kaynakçaların eski olması sebebiyle alt dallara ait güncel bibliyografyalara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma; kişi adları bilimi (antroponim), yer adları bilimi (toponim), dağ adları bilimi (horonim) ve su adları bilimi (hidronim) gibi alt dalları olan ad bilimin (onomastik) kişi adları bilimiyle ilgilidir. Unvanlar, lakaplar ve soyadları da antroponimin inceleme alanına dâhildir. Bu deneme, Türkçe kişi adlarıyla sınırlıdır. Milletin sosyal ve kültürel nitelikleriyle ilgili çok önemli hususları içermesi nedeniyle kişi adlarının isimler arasında ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bu bibliyografya denemesinde konuyla ilgili kaynaklar; kitaplar/kitapçıklar, sözlükler, tezler, makaleler, bildiriler, gazete yazıları, genel ağdaki kişi adları sözlükleri ve yazılım/uygulamalar alt başlıklarıyla sıralandı. Her ne kadar öncelikle ticari amaçlarla hazırlanmış, bilimsellikten uzak olsa da alan itibariyle yine de değerlendirilmesinde yarar olabilecek çalışmalarla bazı akıllı cep telefonu uygulamaları da listeye alındı. Türkçe kişi adlarına dair kaynakları içeren bu denemede şüphesiz birtakım eksiklikler vardır.Anahtar Kelimeler
Kişi adları bilimi (antroponim), ad bilimi (onomastik), Türkçe kişi adları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri