Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Öğretmenlerin Okul Tercihi Kriterlerinin Okul Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, öğretmenlerin okul tercihlerinde bulunurken göz önünde bulundurdukları kriterlerin okul yönetimi açısından değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, bir okulu çalışanlar açısından tercih edilebilir kılan faktörlerin belirlenmesi ve çalışanlar açısından bir okulu tercih edilebilir kılan hususların okul yönetimi açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda nitel desende ve görüşme yoluyla gerçekleştirilen bu çalışmada öğretmenlik deneyimi olan öğretmenler ile öğretmenlik deneyimi olmayan öğretmen adaylarının okul tercihlerinde göz önünde bulundurdukları kriterler belirlenmiş ve bu kriterler arasında farklılaşan ve benzerlik gösteren yönler ortaya koyulmuştur. Bu doğrultuda araştırmada “deneyim” ölçütü belirlenerek çalışma grubu oluşturulmuştur. Buna göre 40 deneyimli öğretmen ve 40 deneyimi olmayan öğretmen adayları olmak üzere toplam 80 katılımcı çalışmada yer almıştır. Araştırmada görüşme formu ile elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla analiz edilmiş ve bulgular tablolar üzerinde, katılımcı bilgileri ve frekans değerleri ile birlikte verilmiştir. Sonuç olarak deneyimli öğretmenlerin, okul tercihlerinde en çok okul yönetimini, okulun fiziki imkânları ve donanımını, okulun yeri ve ulaşımını göz önünde bulundurdukları ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan deneyimi olmayan öğretmen adaylarının ise en çok okula ulaşım kriterini ifade etmişlerdir. En dikkat çekici farkın ise deneyimi olmayan öğretmen adaylarının veli profili ile ilgili herhangi bir kriter ifade etmemeleri olmuştur. Dolayısıyla, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce öğretmenler için okul tercihinde okulun yeri, ulaşımı ve başarısı ön plandayken, mesleğe başladıktan sonra okul yönetiminin bütün faktörleri etkilediği anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Okul tercihleri, ilk atama, kurumlar arası yeniden atama, okul yönetimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri