Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Osmanlı Döneminde Bataklık Islah Çalışmaları (1840-1920)

Sanayileşmenin bir sonucu olarak Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de askeri, ticari ve ulaşıma yönelik nakliyatın önemi artmıştır. Avrupa’da gelişen kanal açma faaliyetleri kısa bir süre sonra nehirlerin, göllerin ıslahına ve bataklıkların kurutulmasına kadar uzanan yaygın bir sistem haline gelmiştir. Osmanlı Devleti de Avrupa ile eşzamanlı olarak bataklıkları ıslah etmeye ve bu sayede ticari hacmini büyütmeye yönelik zirai ürünleri artırmaya çaba göstermiştir. 1878 Osmanlı Rus Harbi sonrasında Mora’dan, Ege Adalarından, Balkanlar’dan ve Kafkaslardan Anadolu’ya yapılan göçler Osmanlı Devleti yöneticilerini birçok imkânı devreye sokarak hastalıklara kaynaklık eden göl ve bataklıkların ıslah etmek ve elde edilen arazileri ülke ekonomisine kazandırılması için tarım alanlarına dönüştürülmesine çaba sarf etmişlerdi. Bu çalışmada, Anadolu, Balkanlar ve Arap bölgelerinde sağlık, tarım ve iskana yönelik yapılan göl ve bataklık ıslahını incelemeyi amaçlanmaktadır.Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Islah, Göl, Nehir, Bataklık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri