Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türkiye Cumhuriyeti’nde Bataklık Islah Çalışmaları (1920-2000)

Sanayi Devrimi sonrasında özellikle Avrupa ve Amerika kıtalarında başlayan tarım, hayvancılık ve tekstil sanayiindeki yükseliş, hammadde kaynaklarının hızla tükenmesine ve yeni kaynak arayışlarına sebep olmuştur. Her iki kıtada başlayan sömürgecilik hareketlerinin yanı sıra kıtalardaki kaynakların değerlendirilmesine yönelik arayışlar, nehirlerin, göllerin ve bataklıkların yeni bir bakış açısıyla düzenlenmesine ve istihdam, iaşe ve sağlık açısından kullanılabilir hale getirilmelerine çalışılmıştır. Osmanlı Devleti yanı başında meydana gelen bu değişimlerden çok kısa zamanda etkilenmiş ve 1840’lı yıllarda Amerika ve Avrupa’da başlatılan bataklık ıslah çalışmaları, beş yıl sonra 1845’te devletin öncelikli meselelerinden biri olmuştur. 1840-1920 arasında pek çok bataklık öncelikli olarak sağlık açısından ikinci aşamada tarım ve hayvancılık açısından değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmıştır. 1914’de başlayan Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1920’de Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesi ve yerini Türkiye Cumhuriyeti’nin almasıyla, bataklıkları ıslah serüveninin ikinci aşaması başlamış oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle özellikle Yunanistan ile imzalanan Mübadele Anlaşması sonrasında Balkanlardan, Moradan ve Ege Adalarından Anadolu’ya göç eden soydaşlarımıza toprak ve iaşe temininde çekilen güçlükler karşısında, bataklıkların ıslahına devam edilmiştir. Bu makalede Osmanlı Devleti’nden bir miras olarak kalan bataklıklar ile Cumhuriyet döneminde ilk defa ıslahına başlanılan bataklıkların serüveni üzerinde durulacaktır. Bu inceleme yapılırken yayımlanmış olan tezlerden, makalelerden ve kurumsal verilerden elde edilecek bilgiler kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Cumhuriyet, Islah, Göl, Bataklık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri