Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Mekân ve Miras: Safranbolu’da Kültürel Varlıkların Korunmasında Belgesel Sinemanın Katkısı

Karabük ilinde yer alan Safranbolu ilçesi doğal ve beşeri yapısı ve dokusuyla eski Türk şehrinin günümüze ulaşan en iyi örneklerindendir. Şehir, doğal ve kültürel varlıklarının bütünüyle korunması sonucunda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmış ve bu sürdürülebilir koruma tescil edilmiştir. Belgesel sinema; toplumsal belleğin oluşumunda ve canlı tutulmasında büyük role sahiptir. Öyle ki, topluma yönelik bir tarihsel sorumluluk içerisindedir; yalnızca gerçeği yorumlamakla kalmaz, aynı zamanda bu gerçeklikleri kayıt altına alarak toplumsal bir bellek oluşturur. Doğal ve çevresel etkenlere karşı koyarak yüzyıllardır ayakta durmayı başaran Safranbolu’nun, başta geleneksel Türk Evleri olmak üzere kültürel varlıkları belgesel sinemaya uygun özellikleriyle dikkat çekmektedir. Türk belgesel tarihinde önemli bir isim olan Suha Arın, Safranbolu’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınma sürecinde “Safranbolu’da Zaman” Filmiyle büyük farkındalık yaratmıştır. Film, yurtiçi ve yurtdışı duyarlılık oluşmasında, tarihe sahip çıkılmasını sağlayan kamuoyu oluşmasında çok büyük bir etkendir. Filmin yarattığı bu etki, doğal ve beşeri mirasın korunmasında belgesel sinemanın gücünü göstermektedir. Arın’ın Safranbolu örneği üzerinden belgeselleri aracılığıyla Anadolu kültürüne ve insanına sahip çıkması, kültürel bellek oluşumuna katkıda bulunması bu çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada; “Safranbolu’da Zaman” Filminin bölgenin kültürel varlıklarının korunmasına/yaşatılmasına etkileri ve katkısıyla halkın bu konudaki algısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla anket ve derinlemesine görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen verilere Frekans, Varyans(Anova), T-Testi Analizleri yapılmıştır. Bulgulardan Suha Arın belgeselinin Safranbolu’da doğal ve beşeri mirasın korunmasına katkısına dair anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Derinlemesine görüşmeler ise Söylem Analiziyle değerlendirilmiş ve ana temalar çıkarılmıştır. Sonuç olarak, Suha Arın’ın filmi Safranbolu’da kültürel mirasın korunmasına yönelik duyarlılığı ve farkındalığı arttırmıştır. Bu belgesel film tüm Türkiye’yi, hatta Dünya’yı etkilemiş ve insanlar korumaya yönelik duyarlılık göstermeye başlamıştır. Suha Arın belgeselinde Safranbolu, kendini Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtmıştır. Belgesel filmin ve görsel medyanın toplumsal olaylardaki etkisi bu film üzerinden Safranbolu’da görülmüştür. “İnsanların yaşadığı tarihsel çevre, insanlarla beraber korunmalıdır” şeklindeki bilimsel görüş ilk kez Safranbolu’da uygulama alanı bulmuştur. Bu film, Safranbolu’da kültürel bellek oluşumuna ve Safranbolu’nun bir marka haline gelmesine büyük katkı sağlamış, şehir otantik bir değer olarak işaretlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Safranbolu, Kültürel Varlık, Doğal ve Beşeri Miras, Belgesel Sinema, Mekan

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri