Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Erken Çocuklukta Okulda Oynanan Geleneksel Oyunlar Ve Değerler Eğitimi Açısından Analizi

Erken çocukluk, oyunların çocukların eğitiminde önemli bir rol oynadığı bir dönemdir. Bu araştırmada, okul öncesi dönemde okullarda oynanabilecek geleneksel oyunlarla çocuklara sunulabilecek değerlerin araştırılması amaçlanmıştır. Geleneksel oyunlar, geçmişte çocuklar tarafından oynanmış ve nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiş, çocuğun iletişim kurmasını sağlayan işbirliğine dayanan oyunlardır. Bu araştırmanın amacı; okul öncesi dönemde okulda oynanabilecek geleneksel oyunlarda kazandırılabilecek değerleri ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma ile; okulda oynanabilecek 8 geleneksel oyun Milli Eğitimin belirlediği değerler açısından ele alınarak, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. 8 geleneksel oyunun oynanışı gereği; 8’inde “sorumluluk”, 8’inde “saygı”, 4’ünde “empati”, 3’ünde “adalet”, 3’ünde “yardımlaşma”, 2’sinde “özgüven”, 2’sinde “doğruluk ve dürüstlük”, 2’sinde “dayanışma”, 1’inde “cesaret”, 1’inde “özgürlük”, 1’inde “nazik olma”, 1’inde “sevgi” değerinin yer aldığı ve bu okulda oynanabilecek 8 geleneksel oyun yoluyla bu değerlerin kazandırılabileceği ortaya konmuştur.Anahtar Kelimeler
Erken çocukluk eğitimi, değerler eğitimi, okul, oyun, geleneksel oyunlar

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri