Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Pro-Aktif Bir Ekonomik İstihbarat Modeli Önerisi

Küreselleşen dünyada her geçen gün şiddetlenen rekabet koşulları, gelişmiş ekonomilerin sahip oldukları teknolojik ve entelektüel birikimleri korumaya ve geliştirmeye yöneltmektedir. Gelişmiş ekonomilerle küresel piyasalarda rekabet etme durumunda kalan gelişmekte olan ekonomiler ise sahip oldukları kısıtlı kaynakları etkili bir şekilde üretime dönüştürme çabası içerisindedirler. İşte bu noktada devreye giren ekonomik istihbarat faaliyet ve uygulamaları gelişmiş ekonomilerle gelişmekte olan ekonomiler arasında dengeli, güvenli ve kaliteli ticari ilişkiler geliştirilmesinin zeminini oluşturmaktadır. Yaklaşık 30 yıllık gelişim çizgisine bakıldığında ekonomik istihbarat model ve yaklaşımlarının daha çok gelişmiş ekonomilerin ilgisini çektiği söylenebilir. Özellikle ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve benzeri gelişmiş ekonomiler, sahip oldukları üretim teknolojilerini, entelektüel birikimlerini ve diğer zenginlikleri korumak amacıyla ekonomik istihbarat model ve yaklaşımları geliştirmektedirler. Oysa günümüz küresel piyasalarında ayakta kalabilme, rekabeti eşit koşullara taşıma ve her şeyden önemlisi geleceği tahmin ederek planlama konusunda önemli perspektifler sunmayı sağlayan ekonomik istihbarat uygulama ve faaliyetlerine, gelişmekte olan ekonomilerin de oldukça fazla ihtiyacı bulunmaktadır. Zira ekonomik istihbaratı olmayan bir ekonomik ve finansal sistem, her yabancı sermayenin ülkeye ani giriş ve çıkışıyla sarsılır, ekonomik faaliyetlerinde istikrar göstermez, bünyesindeki ulusal işletmeleri küresel pazarlarda rakiplerine karşı koruyamaz ve her şeyden öte o ekonomide “ekonomik güvenlikten” kesinlikle bahsedilemez. Anlatılan çerçevede temel amacı, gelişmekte olan ekonomilere yönelik pro-aktif bir ekonomik istihbarat modeli önermek olan bu araştırma nitel araştırma yöntemiyle hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak, hem ofansif hem de defansif stratejiler içeren, ekonomik istihbaratın üretiminde geleneksel istihbarat üretim döngüsünü esas alan, mevcut duruma göre değil geleceğe odaklı anlayışı benimseyen, makroekonomik ölçekte bir ekonomik istihbarat modeli önerilmiştir.Anahtar Kelimeler
Ekonomik İstihbarat, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler, Ekonomik İstihbarat Modeli

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri