Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Tüketicilerin Online Algılanan Risk Düzeylerinin Online Anlık Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi

Tüketicilerin online satın alma yöntemini hızlıca benimsememesine neden olan etkenleri belirlemeye yönelik literatürde birçok çalışma yer almaktadır. Bu etkenlerden biri algılanan risktir. Satın alma esnasında tüketicilerin algılanan risk düzeyi arttıkça, satın alma davranışlarında azalma söz konusu olacaktır. Algılanan riskin satın alma üzerindeki etkisi birçok çalışmada ele alınmış ve kanıtlanmıştır. İnternetin ortaya çıkışıyla birlikte satın alma davranışı da bu yönde şekillenmiştir. Bu yeni satın alma davranışıyla birlikte, tüketicilerin algıladıkları risk düzeyi ve bu riski azaltma yollarını belirlemeye yönelik çalışmalarda ivme kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa’daki hazır giyim sektöründeki tüketicilerin online algılanan risk düzeylerinin online anlık satın alma davranışları üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise online algılanan risk ve boyutları ile online anlık satın alma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yapılan regresyon analizi sonucunda online algılanan riskin online anlık satın alma davranışını etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca yapılan pearson korelasyon analizi sonucunda da online algılanan risk ve boyutları ile online anlık satın alma davranışları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Online algılanan risk, online anlık satın alma, tüketici, internet

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri