Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Muş’ta Covid 19’da Suriyeli Çocukların Yaşadıkları Sorunlar

Araştırmada Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim alanında yaşadıkları sorunlar onların dilinden ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yine onların söylediklerinden yararlanarak Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim alanında yaşadıkları sorunlara çözüm yolları önerilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum analizi deseni; buna dayalı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Muş ilinde geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrenciler ve okula gitmeyen çocuklar oluşturmaktadır. Görüşmeler, yanlarında en az bir ebeveyni olması şartıyla 24 çocukla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocukların 15’i erkek, 9’u kızdır. Çocukların 10’u okula devam etmekte, 14’ü devam etmemektedir. Devam eden öğrencilerin sadece 1’i kızdır. Okula devam etmeme sebepleri arasında maddi yetersizlikler ön planda gelmektedir. Okula giden öğrenciler Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitimi takip etmede sorun yaşamışlardır. Sadece 1 öğrenci büyük oranda uzaktan eğitimi takip edebilmiş, 7 öğrenci en az bir kez girebilmiş ve 2 öğrenci uzaktan eğitimi hiç takip edememiştir. Okula giden öğrencilerin bir bölümü düzensiz olarak okula gitmektedir. Suriyeli çocukların eğitim hakkından daha fazla yararlanabilmeleri için onlara araç-gereç yardımı, rehberlik hizmetlerinin sağlanması, ebeveynlerin eğitim hakkı konusunda bilgilendirilmeleri, ebeveynlerin sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımlarının sağlanması gibi faaliyetler önerildi.Anahtar Kelimeler
Göç; Mülteci; Sosyal uyum

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri