Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Değişim Sürecinde Konut ve Çevre İlişkileri

İnsanın da dahil olduğu canlı yaşamı, doğal ekosistem döngüsü içinde, soyut ve somut olarak isimlendirilecek mekan içinde devam etmektedir. Belirtilen mekanda, yapay çevre, doğal çevre üzerinde insan eliyle kurgulanmaktadır. Dört temel duyudan, korku ve mutluluk, içgüdüsel olarak; sığınma, korunma, barınma ihtiyaçlarının sağlanması ve mutlu olunması talebi, konut kavramı ile karşılık bulmaktadır. Bu bakışla konut, temel işlev alanıdır denilebilir. Konut ve konutun içinde bulunduğu çevre özellikleri, birey ve toplum ile birbirinii şekillendirerek, çift yönlü bağlantı kurmaktadır. Tüm kategorideki gelişmenin temposu geçmişten günümüze ivmesini artırarak devam etmektedir. Taleplerdeki hızlı değişim, mekanı da karşılık aranmasını gündeme taşımaktadır. COVID-19 virüsü, teknolojik gelişmenin negatif çıktısı olarak da nitelendirilebilir. Açık mekan kullanımı, COVID-19 ile mücadele sürecinde sınırlandırılmıştır. İnsanlar, iki aydan fazla bir zaman diliminde tüm farklı aktiviteyi, kapalı kabuk içinde sürdürmek zorunda kalmışlardır. Bu makalede, yaşam döngüsü içinde konutun dış ve iç çevre ile bağlantısı irdelenmiştir. Mekanın değişen beklentilere göre kullanımı, doğal-yapay çevre içinde mekan ve insan etkileşimi, güncel süreçte tekrar ele alınarak bu çalışmada incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Pandemic process, Housing, Environment

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri