Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arama

Eda ORUÇ ERDOĞAN
Financial Literacy: An Application on Akdeniz University Students , ss. 19-28
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cansu ÜNVER ERBAŞ
The Impact of Interest Rate and Inflation on Real Exchange Rate across Emerging Countries 1993-2015: A Panel Data Analysis , ss. 1-14
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ali Osman BALKANLI
Türkiye’de Dış Borç ve Büyüme İlişkisi: Ekonometrik Bir İnceleme (1983-2017) , ss. 29-46
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ahmet KAYASANDIK
Türkçe Kişi Adları Bibliyografyası Denemesi , ss. 57-90
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Aygün ÖZSALİH
The Role of Gatekeepers in Agenda-Setting on Twitter: The Major US Newspapers Sample , ss. 123-140
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Abdullah OĞRAK
Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Girişimcilik Ve Kadın Girişimciliği: Van Örneği , ss. 155-170
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cem ÇELIKSIRT
Rodrigo'nun Concierto Para Una Fiesta Eserine Teknik Açıdan Analitik Bir Yaklaşım , ss. 187-194
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Abdullah ÇELİK
Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Pro-Aktif Bir Ekonomik İstihbarat Modeli Önerisi , ss. 195-222
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Haydar ÇORUH
Türkiye Cumhuriyeti’nde Bataklık Islah Çalışmaları (1920-2000) , ss. 223-242
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Abdullah ÖZ
Pazarlama 5.0: Nesnelerin İnterneti Pazarlaması , ss. 243-266
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Haydar ÇORUH
Osmanlı Döneminde Bataklık Islah Çalışmaları (1840-1920) , ss. 267-294
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cem ÇELİKSIRT
Lavta Ailesi ve Üyeleri Üzerine Bir Araştırma , ss. 21-30
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Murad KARADUMAN
Yerel Medyada Televizyon Haberciliği ve Sorunları: Antalya Yerel Televizyonu Kanal V Örneği , ss. 1-28
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Elif ÖNAL
Erzurum Kenti Görsel Peyzaj Kalitesinin Yükseltilmesinde Yeni Açılımlar , ss. 83-94
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Nihal TOROS NTAPIAPIS
Sosyal Medya Mecrası Twitter’da Kriz Yönetimi: KFC Örneği , ss. 123-130
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Mehmet ÖNAL
İzlenmekte Olan Dizilerin Ortaokul Öğrencilerinin Resimlerine Yansımaları Üzerine Bir Araştırma , ss. 35-54
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Mehtap BULUT DENİZ
İşletme Ana Bilim Dalı Lisansüstü Öğrencilerinin Motivasyon Ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi’nde Bir Uygulama , ss. 79-88
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ayşe Nuray CEBECİ
Dünya’da Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri, Türkiye’ De Doğal Mucize Güneş Enerjisi Kooperatiflerinin Gerekliliği Üzerine , ss. 1-22
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Canan DEMIR YILDIZ
Öğretmenlerin Okul Tercihi Kriterlerinin Okul Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi , ss. 23-36
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Selma TAŞKESEN
Lise Öğrencilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Sanat İlgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi , ss. 57-78
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri